10 May, 2024

KVKK, Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımına İlişkin Bir Yönetmenlik Taşlağı Yayınladı

12 Mart 2024 tarihinde GDPR’a uyum kapsamında gerçekleştirilen ve 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan 8. Yargı Paketi ile birlikte Kişisel Verileri Koruma Kanununun 6. ve 9. maddelerinde değişikliğe gidilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kanununun 9. maddesinde yer alan yurt dışına veri aktarımı usul ve esaslarının belirleyen Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı, KVKK tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanarak kamuoyu görüşüne sunuldu.

Yönetmelik taslağı, kişisel verilerin sadece Kişisel Verileri Koruma Kanununda ve bu yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun olarak yurt dışına aktarılabileceğini belirtmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kanununun 5. Ve 6. Maddelerindeki şartlardan birinin varlığı ve

  • Aktarımın yapılacağı ülke, ülkedeki sektörler ve uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması,
  • Yeterlilik kararının bulunmaması durumunda yönetmelik taslağının 10. Maddesinde bulunan uygun güvence sağlama yollarında yer alan güvencelerden birinin sağlanması,
  • Yeterlilik kararının ve güvencelerin sağlanamaması durumlarında istisnai hallerden birinin varlığı

şartlarından biri yerine getirildiğinde veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Yönetmelik taslağında yeterlilik kararı, uygun güvence sağlama yolları ve istisnai aktarım hallerinin detaylandırıldığı, bununla birlikte yine birçok durum için kurul kararı veya onayı gerektiği görülmektedir.

Yönetmelik taslağı 20 Mayıs 2024 tarihine kadar kamuoyunun görüşlerine açık tutulacaktır ve bu tarihten sonra görüş alınmayacaktır. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu hakkında daha fazla bilgi almak, yönetmelik taslağına ve görüş formuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

.

 

İçerik Hakkında:
12 Mart 2024'te GDPR uyum sürecinde yapılan değişikliklerle birlikte, KVKK'nın 9. maddesi çerçevesinde yurt dışına veri aktarımı düzenleyen Yönetmelik Taslağı, 9 Mayıs 2024'te KVKK tarafından kamuoyuna sunuldu. Detaylar içeriğimizde.
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram