ISO 27001 BGYS

ISO 27001 BGYS

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmeti ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) belgesine sahip olurken risklerinizi azaltabilir, iş faydalarınızı arttırabilir ve işinizin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

ISO 27001 BGYS Uyum ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

iso27001

Bilgi kurumların en değerli varlıklarından biridir. Bilgi; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olabilir. İş süreçleri içerisinde oluşturulan bilgi; işlenir, kullanılır, paylaşılır, saklanır ve güvenli şekilde ortadan kaldırılabilir. Şirketlere rekabetçi avantajlar sağlayan ve kurumların farklılaşmasını sağlayan bilgi iş ihtiyaçlarına uygun olarak elbette korunmalıdır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS); Bilgi varlıklarımızın güvende tutulmasına yardımcı olmak amacıyla en etkin sistematik yaklaşımı, en iyi uygulamaları ve yönetim sistemi çerçevesini sunmaktadır. Kısaca BGYS; Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunmasıdır.

Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetimiz ile ISO 27001 / BGYS belgesine sahip olurken risklerinizi azaltabilir, iş faydalarınızı arttırabilir ve işinizin sürekliliğini sağlayabilirsiniz. Kurumunuza risk temelli bir metodoloji ile yaklaşarak bilgi varlıklarınızın güvenliğinin sağlanmasını ve korunmasını amaçlıyoruz. Sahip olduğumuz deneyimle, kurumların BGYS kurulum, işletim ve sertifikasyon süreçlerinden her seviyede en iyi faydayı sağlayabilmelerine imkan sunuyoruz.

 • Kurumun güvenilirlik, prestij ve imaj algısında artış
 • Pazarda gelişmiş profil ve rekabet avantajı sağlanması
 • Üretim, hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması
 • Müşterilerin mevcut veya gelecekte beklenen taleplerini karşılayabilir olmak
 • Müşteriler ve diğer ilgili taraflarla olan güvenin artması
 • Sektörel yasal yükümlülükler, mevzuatlar ve düzenlemeler ile uyumluluğun sağlanması
 • Etkin bir risk yönetiminin sağlanması
 • Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi
 • Azalan dava ve yasal ücretler
 • Personel alımı konusunda iyileştirme ve çalışan motivasyonunda artış

Bilgi güvenliği risklerinin yönetilebilmesi için önerilen güvenlik kontrolleri aşağıdaki hizmet kapsamımız içerisinde yer almaktadır.

 1. Boşluk Analizi
 2. Kuruluş Bağlamı
 3. Liderlik
 4. Planlama
 5. Destek
 6. İşletim
 7. Performans Değerlendirme
 8. Sürekli İyileştirme

EK-A Referans Kontrolleri;

 • 5 Bilgi Güvenliği politikaları
 • 6 Bilgi Güvenliği organizasyonu
 • 7 İnsan Kaynakları güvenliği
 • 8 Varlık yönetimi
 • 9 Erişim kontrolü
 • 10 Kriptografi
 • 11 Fiziksel ve çevresel güvenlik
 • 12 İşletim Güvenliği
 • 13 Haberleşme Güvenliği
 • 14 Sistem temini, geliştirme ve bakımı
 • 15 Tedarikçi İlişkileri
 • 16 Bilgi Güvenliği ihlal Olayı yönetimi
 • 17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları
 • 18 Uyum

BGYS Eğitimleri

Amacımız kurum bünyesindeki BGYS kapsamına giren çalışanlara bilgi güvenliğinin temel kavramları ve önemi, bilgi güvenliğine yönelik riskler ve alınması gereken önlemler konusunda farkındalık kazandırmaktır. Fiziksel güvenlik ve siber güvenlik açısından verinin gizliliği, erişilebilirliği ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik metotları ile ilgili politika, standart, çerçeve, mevzuat ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmektedir.

Amacımız risk temelli bir metodoloji ile bilgi varlıklarının korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır. Süreç, Boşluk Analizi, BGYS Kapsamının Belirlenmesi, Görev Tanımlarının Hazırlanması, Risk ve Fırsatların Belirlenmesi, Doküman Oluşturma (Politika, Prosedür, Kayıt, Faaliyet ve Raporlar), İşletim, Performans Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme adımlarının detaylandırılmasını kapsar.

iso 27001 bgys eğitimi

Diğer Hizmetlerimiz