Eğitimlerimiz

Siber güvenlik ve bilgi güvenliği eğitimlerimizle, girmiş olduğumuz dijital çağda daha güvenli bir gelecek inşa etmek için bilgilerimizi paylaşıyoruz.

CyberArts olarak her bir eğitimimizi özenle tasarlıyor ve katılımcılarımıza sadece bilgi değil, aynı zamanda yaratıcılığı da sunuyoruz.

Eğitimlerimizin temelinde, siber tehditlere ve bilgi güvenliğine karşı mücadelede sanatsal bir yaklaşımın gücünü keşfetmek yatıyor. Çünkü biz biliyoruz ki, sanat her zaman ilham verir ve inovasyonu tetikler. Bu nedenle, her bir eğitimimizde hem sanatsal hem de teknik becerileri bir araya getirerek katılımcılarımızın özgün ve etkili çözümleri kavramalarına yardımcı oluyoruz.

Bu yolculukta sizi de yanımızda görmekten mutluluk duyarız. Aşağıda, sunduğumuz eğitimlerin detaylarını bulabilirsiniz.

siber-guvenlik-egitimleri

Siber Güvenlik Eğitimleri

Adli Bilişimin gün geçtikçe popüleritesinin artması dışında aynı zamanda teknolojinin gelişmesi ile bir ihtiyaç haline gelmiştir.Bugün siber zorbalık, kredi kartı dolandırıcılığı, taciz vb. bir çok konu adli bilişim alanına girmektedir.

Acil durum eylem planı hazırlık aşamasında öncelikle”Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu” hazırlanır. Bu raporun hazırlık ve oluşturulması aşaması detaylı şekilde eğitim içeriğinde işlenmektedir.

Dosya bütünlüğü ve imha yöntemleri eğitimi, veri güvenliğini sağlamak ve hassas bilgilerin doğru şekilde korunmasını ve imha edilmesini öğretmek için tasarlanmış bir programdır.

Kurumların log verilerini etkin bir şekilde analiz ederek güvenlik tehditlerini tespit etmelerini ve sistem performansını iyileştirmelerini sağlayan bir programdır.

Kurumların sistemlerindeki zayıflıkları keşfetmelerini ve güvenlik önlemlerini iyileştirmek için potansiyel saldırılara karşı testler yapmayı öğreten bir programdır.

Katılımcılara web uygulamalarının güvenlik açıklıklarını tespit etmeyi, önlem almayı ve koruma stratejilerini uygulmayı öğreten kapsamlı bir eğitimdir.

Bu eğitim kapsamında mobil uygulama geliştirme sürecinde kullanılan teknolojileri, en iyi uygulama tasarımı prensiplerini ve kullanıcı güvenliğini sağlama stratejilerini öğretmek için tasarlanmış kapsamlı bir eğitim içeriğini sunmaktadır.

Ağ bileşenlerinin kurulumu, yapılandırılması, izlenmesi ve sorun giderme süreçlerini öğreterek katılılımcıların verimli ve güvenli bir şekilde yerel ağları yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir program sağlamaktadır.

Bulut tabanlı hizmetlerin güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için veri güvenliği, kimlik doğrulama, erişim kontrolü ve uyumluluk gibi konuları öğreten kapsamlı bir programdır.

Nesnelerin İnterneti olarak tanımladığımız IOT kavramı cihazların güvenlik risklerini tanımalarını ve koruma stratejilerini geliştirmelerini sağlayarak IOT ekosistemindeki güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik bilgi ve beceriler kazandıran bir programdır.

Yapay zeka teknolojilerinin güvenlik alanında kullanımı öğreterek katılımcılara siber tehditleri tespit etme, saldırılara karşı savunma mekanizması geliştirmeve hızlı tepkiler verme konularında ileri düzeyde yetkinlik kazandıran bir programdır. Bu eğitim, siber güvenlik uzmanlarının etkinliklerini artırmak ve karmaşık saldıralrı engellemek için güçlü bir araç olarak yapay zeka kullanımını vurgulamaktdır.

Kişilere siber tehditlerin tespiti, analizi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceriler kazandırarak güvenlik açıklarını önceden belirleyebilme ve proaktif bir şekilde müdehale edebilme yeteneği sağlayan kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, güncel ve gelecekteki siber tehditler hakkında statejik bilgi edinme ve karar verme süreçlerini güçlendirerek organizasyonların güvenlik savunmalarını daha etkili ve güçlü hale getirmelerini amaçlamaktadır.

Katılımcılara kötü niyetli yazılımların (malware) yayılma yöntemlerini, çeşitlerini ve etkilerini öğreterek, güvenli önlemlerini güçlendirme ve malware saldıralarını tespit etme konularında bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim setidir. Bu eğitim, kullanıcıların bilinçlenerek, zararlı yazılımları karşı savunmada daha etkin olmalarını ve organizasyonların güvenlik altyapılarını ve organizasyonların güvenlik altyapılarını daha sağlam bir şekilde korumalarını hedeflemektedir.

İnsanları manipüle etme ve güvenlik sistemlerini aşma tekniklerini öğreterek, blinçlenme savunma stratejileri geliştirme konusunda bilgi ve beceriler kazandıran kapsamlı bir programdır.

E-Posta telefon ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirilen sahtekarlık ve dolandırıcılık teknikleri tanıma, bu tür saldırılarıı tespit etme ve kendilerini ve kurumlarını koruma konularında bilgi ve beceri kazandırmak esasındadır.

Hizmet dışı bırakma saldıralarını anlama, önleme ve müdehale etme konularında bilgi ve beceriler kazandıran kapsamlı bir programdır.

GRC Eğitimleri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile devreye giren, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla temel bilgilendirmenin yapıldığı bir programdır.

KVKK tüm kurumlara yükümlülükler getirmektedir ve önemli derecede iş ve sorumluluk yüklemektedir. Örnek dokümanlar ile KVKK kapsamında kurumların yükümlü oldukları uyum süreci çalışmalarının ele alındığı bir programdır.

Veri Sorumlusu’nun, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtilen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla oluşturulan ve Kurul tarafından yayınlanan Teknik Tedbirlerin açıklandığı ve uygulama örneklerinin paylaşıldığı bir programdır.

KVKK’ya uyum ve uygulamalar konusunda yönetici perspektifinden bir bakış sağlayan, izlenmesi önerilen iş akışlarının paylaşıldığı ve yöneticilerde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir programdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel yapısı, amacı, uygulanma nedenleri ve sonuçları hakkında kurum genelinde bilgilendirme yoluyla bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonu almaya karar veren bir kurumun bu doğrultuda yapması gerekenlerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı, paydaşların süreçteki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir programdır.

ISO 27001’e uyum ve uygulamalar konusunda yönetici perspektifinden bir bakış sağlayan, izlenmesi önerilen iş akışlarının paylaşıldığı ve yöneticilerde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir programdır.

ISO 27701 Kişisel Veri Yönetimi Sistemi’nin temel yapısı, amacı, uygulanma nedenleri ve sonuçları hakkında kurum genelinde bilgilendirme yoluyla bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

ISO 27001 sertifikasyonuna bağlı olarak ISO 27701 Kişisel Veri Yönetimi Sistemi sertifikasyonu almaya karar veren bir kurumun bu doğrultuda yapması gerekenlerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı, paydaşların süreçteki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir programdır.

ISO 27701’e uyum ve uygulamalar konusunda yönetici perspektifinden bir bakış sağlayan, izlenmesi önerilen iş akışlarının paylaşıldığı ve yöneticilerde farkındalık yaratmayı amaçlayan bir programdır.

ISO 27001:2022’ye geçişin etkin bir şekilde sağlanmasına katkı sunmayı amaçlayan, yeni versiyonla birlikte gelen değişikliklerin mevcut sisteme en uygun şekilde adapte edilmesi amacıyla takip edilecek yol haritasını paylaşan bir programdır.

DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi gereklilikleri doğrultusunda Rehber’e Uyum çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurumların DDO BİGR Denetim çalışmaları öncesinde oluşturmaları gereken yapı hakkında bilgilendirilmesi ve etkin uygulamaların paylaşılması amaçlanmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz