GDPR

Our GDPR Consulting Service:

Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation–GDPR) Avrupa Birliği vatandaşlarının veri mahremiyetini korumayı amaçlar. Avrupa Birliği sakinlerinin verilerine ilişkin haklarının korunduğu bir güvenlik standardıdır. Hedef kitlesi sadece Avrupa Birliği’nde merkezi olan kurum ve kuruluşlar değil aynı zamanda bu kurum ve kuruluşların Avrupa Birliği’ndeki müşterileri, tedarikçileri ve üçüncü taraf verileridir.  

GDPR, Avrupa Birliği sakinlerini ilgilendirmekle birlikte AB dışında kurulmuş olan (örneğin Türkiye’de) şirketlerin de AB vatandaşları ve kullanıcıları için GDPR’a uyum sağlamış olması beklenmektedir. GDPR’a uyum sağlamayan kuruluşları ciddi yasal yaptırımlar beklemektedir. GDPR’ı ihlal eden şirketler 20 milyon Euro veya yıllık gelirlerinin yüzde 4’ü kadar (hangisi daha çoksa) para cezasına çarptırılabilmektedir.

Addressing the undoubted challenges that GDPR will pose in the Legal, Governance and (IT) Technology areas requires a multidisciplinary approach to addressing organizational-wide behavioral change and building future GDPR awareness and compliance.

GDPR’ın gelecekte bütün kurum ve kuruluşları etkileyecek bir tüzük olduğu unutulmamalıdır. Şirketiniz GDPR kapsamında mı? Gerekli uyumluluk standartları sağlandı mı? Düzenlemeler ve sürdürülebilirlik hizmetleri alındı mı? Şirketinizi uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir seviyeye getirmek ve GDPR kapsamında yetkin, deneyimli, DPO sertifikalı kadromuzla her zaman iletişime geçebilirsiniz.

GDPR Denetim Hizmetimiz

Bu hizmet kapsamında sertifikalı uzmanımız tarafından işletmenizin GDPR Tüzüğüne uygun olarak çalışıp çalışmadığı ayrıntılı şekilde kontrol edilmektedir. Yapılacak denetim sonucunda Tüzüğün uygulamadaki eksiklikleri belirlenir, işletmenizdeki izleme ve denetim mekanizmaları ve bunlarda olası aksaklıklar tespit edilir, iyileştirme süreçleri kontrol edilerek detaylı olarak raporlanır.

GDPR Denetim Hizmet Adımlarımız:

GDPR Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz

GDPR uyum danışmanlığı kapsamında, GDPR DPO (Veri Koruma Görevlisi) sertifikasına sahip uzmanımız yönetiminde, kişisel verilerin işlenmesi ve gerçek kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla aşağıdaki her bir aşamayı detaylı incelemekte ve şirketleri GDPR kurallarına uyumlu hale getirmekteyiz.

GDPR Uyum Danışmanlığı Hizmet Adımlarımız:

gdpr-uyum-danismanligi-hizmet-adimlarimiz

GDPR Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetimiz

GDPR kapsamında faaliyette bulunan kuruluşlara; tüzükte belirlenen süreçlerin ve dokümantasyonun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli takip, koordinasyon ve destek sağlanmaktadır. Hizmet kapsamında Kurum/Kuruluş bünyesinde GDPR kapsamına dahil birimlere, ürünlere ve hizmet portföyüne ilişkin tüm hassas bilgi varlıklarını ve tüzük dahilindeki iş süreçleri yer almaktadır.

GDPR Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmet Adımlarımız:

GDPR Veri Koruma Görevlisi ve Uyumluluk Eğitimi

Bu eğitim, katılımcılara Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Veri Koruma Görevlisi hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Aşağıdaki başlıklar altında GDPR’nin ne anlama geldiği renkli örnekler, vaka çalışmaları ve sınıf içi testler ve final sınavı ile anlatılmaktadır. 

 • GDPR’deki tanımlar ve ana karakterler, roller ve sorumluluklar 
 • Temel Kavramlar, İlkeler ve Yükümlülükler 
 • Veri Transferleri 
 • Yasal işleme / işleme için yasal gerekçelere ilişkin kurallar 
 • İşleme Güvenliğine İlişkin Kurallar 
 • Hesap verebilirlik ve uyumluluğu teşvik etme kuralları 
 • Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve ön danışma 
 • Davranış kuralları 
 • Sertifikasyon 
 • Tasarım ve varsayılan olarak Veri Koruma 
 • Veri Sahibinin Hakları 
 • 3. ülkelere veri transferleri 
 • Hesap verebilirlik 
 • GDPR ve Etik 
 • GDPR’ye karşı Yapay Zekâ ve Büyük Veri 
 • GDPR ve Blockchain teknolojileri
 • GDPR Uyumluluk Projesi

Our Other Services