GRC Arts

CyberArts GRC Arts

CyberArts olarak, GRC (Governance, Risk Management, Compliance) sanatları ile Siber Güvenlik, Hukuk ve Yönetişim disiplinlerini bir araya getirerek müşterilerimizin risklerini yönetmelerine ve kontrol etmelerine, iş süreçlerinin devamlılığını sağlamalarına, marka itibarını korumalarına ve giderek artan bir şekilde sürdürülebilirlik uygulamalarını belirlemelerine destek olmaktayız. Deneyimli ve sertifikalı ekibimizle sizlere İnsan Kaynağı, Süreçler ve Teknoloji odaklı doğru ve uygulanabilir çözümler üretiyoruz. Bu çerçevede müşterilerimizin;

  • Kurumsal faaliyetlerini gözden geçiriyor, gerektiğinde yaptığımız düzenlemelerle SÜREÇ OPTİMİZASYONU sağlıyoruz.
  • Kurumsal bilgi varlıkları ve güncel tehdit senaryolarına uygun risk analizi ve yönetimlerini uygulayarak doğru çözümlerle RİSKLERİNİ KONTROL ve MİNİMİZE ETMELERİNE katkıda bulunuyoruz.
  • İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik süreçler ve teknik tedbirleri gözden geçirerek ETKİN KAYNAK KULLANIMIna yardımcı oluyoruz.
  • İş süreçlerini ve hedeflerini konu alan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri gözden geçiriyor ve gereken uyum işlemlerini tanımlayarak YASAL SÜREÇLERE UYUM sağlamalarına destek oluyoruz.
danismanlik-sanatlari

Bu kapsamdaki hizmetlerimizi siz değerli müşterilerimize üç ana danışmanlık modülü şeklinde sunmaktayız.

1- Denetim Danışmanlığı

2- Uyum Danışmanlığı

3- Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

denetim danışmanlığı
uyum-danismanligi
surdurulebilirlik-danismanligi

Kurumunuz bünyesinde yeterli veya uygun kaynak olmaması durumunda veya organizasyon dışından bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğunda tercih edebileceğiniz bir denetim yöntemidir. Alanında uzman sertifikalı denetçilerimizle müşterilerimizin ilgili ulusal ve uluslararası standart, çerçeve, regülasyon veya mevzuata uygunluğunu, idari ve teknik açıdan gerekli tedbirleri alıp almadığını, dünya genelinde en iyi uygulamalar ile gereken kontrollerin sağlanıp sağlanmadığını detaylı kontrol listeleri üzerinden denetliyoruz. Denetim sonuçlarını anlaşılır bir dilde, yönetici özetini de içerecek şekilde, bulguları ve çözüm önerileri ile rapor haline getiriyor, güvenli iletişim kanallarından sizlere ulaştırıyoruz. Raporlarda kurumsal olgunluk seviyesini de görebileceğiniz çeşitli grafikler ile tüm detayları inceleme olanağı sunuyoruz. 

Denetim metodolojimiz, tüm paydaşlarla yapılan görüşmelere, değerlendirmeye ve teknik dokümantasyonu incelemeye dayanmaktadır. Denetimlerde Uygulama Etkinlik Seviyesi ve Kontrol Etkinlik Seviyesi değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme neticesi ilgili kontrollerin etkinlik seviyesinin değerlendirilmesi, Olgunluk Düzeyi Matrisi ve Radar Tablosu şeklinde raporlanmaktadır.

Olgunluk seviyesi belirlemede kuruluşun siber güvenlik sistemlerini ve süreçlerini optimize etme derecesini gösteren beş ayrı düzey (Level 1-5) kullanılmaktadır. Initial, Developing, Defined, Managed, Optimizing.

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi kapsamında uygun denetim firması lisansına sahip ve gereklerini yerine getirmiş bir firma olarak, Baş denetçi sertifikasına sahip denetçi ve uzman teknik personelimiz ile sizlere en uygun ve güvenilir denetim hizmetini sunuyoruz. Bu denetimleri basit bir denetim prosedürü olmaktan öte karşılıklı bilgi alışverişi yapılan, sorunlara çözüm bulunan bir çalışma ortamı haline getiriyoruz. Ayrıca denetim sonuçlarının BİGDES’e girilmesine ilişkin süreçlerde siz değerli müşterilerimize gereken desteği sağlıyoruz.

Uyumluluk Yönetiminin amacı, yasalar gibi dış gerekliliklere ve kurumsal politikalar gibi iç düzenlemelere uyulmasıdır. 

Bu hem yasal düzenlemeleri hem de kuruluşların kurumsal strateji tarafından tanımlandığı şekilde rekabetçi veya etik nedenlerle uygulamayı seçtiği fiili veya diğer standartları içerir.

Risk yönetimi, uyumluluk yönetiminin itici gücü olarak kabul edilir. Riskler, yasal gerekliliklere ve fiili standartlara uyulmamasından veya günlük çalışma rutinlerinden kaynaklanan kurumsal risklerden kaynaklanmaktadır.

Bu hizmet ile müşterilerimizin en önemli ulusal ve uluslararası standart, çerçeve, regülasyon ve mevzuata uygun bir şekilde uyum süreçlerini tamamlamayarak Uyum Yönetimini sağlamalarına ve tanımlanmış gereksinimlerini karşılamalarına destek oluyor, belgelendirme ve denetim süreçlerine eksiksiz bir şekilde hazırlık yapmalarını sağlıyoruz. 

Müşterilerimiz için belge almanın ötesinde bilgi güvenliğini sağlayacak, itibarını ve tanınırlığını üst seviyeye çıkaracak bir çerçeve oluşturmaktayız. İnsanların ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için temel bir mekanizma sağlayan Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde;

  • Uyum sürecini yönetecek ve sürdürecek ekipler, roller ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • Gereksinimlerin, faaliyetlerin ve kaynakların planlamasının yapılması,
  • İnsan Kaynağı, Süreçler ve Teknoloji kapsamında uygulamaların gerçekleştirilmesi,
  • İç denetimler ile hazırlıkların kontrol edilmesi ve 
  • Denetim sürecine kadar gereken iyileştirmelerin yapılması sağlanmaktadır. 

Müşterilerimizin tamamlamış olduğu uyum ve belgelendirme aşaması sonrasında Aylık, 6 Aylık ve Yıllık planlamalar ile ilgili çerçeveye kapsamında Uyumluluk Yönetimi ve sürekliliğini sağlayacak faaliyetleri belirliyoruz ve zamanı geldiğinde uygulanmasını sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin insan kaynağını etkin kullanmasını sağlıyor ve hiçbir detayın gözden kaçmasına müsaade etmiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iç denetimler ve farkındalık eğitimleriyle Uyumluluk Yönetimini en güncel haliyle en üst seviyede muhafaza ve devam ettiriyoruz. 

Sağladığımız bütünleşik GRC yaklaşımı (yönetişim, risk yönetimi, uyumluluk yönetimi ve denetim yönetimi) ile müşterilerimiz maliyetleri düşürme, daha az yinelenen çalışma, daha yüksek bilgi kalitesi, daha fazla yetenek, itibar güvenliği ve daha iyi kaynak tahsisi gibi avantajları elde etmiş olmaktadır. Siber tehditlerin her geçen gün boyut ve nitelik değiştirerek etki alanlarını genişlettiği günümüzde; tek bir siber güvenlik ürünü kullanımı ile tam güvenliğin sağlanabilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda katmanlı yaklaşım ile en iyi teknolojileri titizlikle seçerek ve uçtan uca tamamlayıcı bir portföy sunmaktayız. Danışmanlık hizmet kapsamlarımızı aşağıdaki linklerden detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Our Other Services