Entegre Yönetim Sistemi Bilgi Güvenliği Politikası

CYBERARTS BİLİŞİM A.Ş. bilişim sektöründe danışmanlık, denetim, bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında geniş bir yelpazede, sanatçı hassasiyeti ve titizliği ile müşteri odaklı kaliteli hizmetlerini sıradanlık değil sanat talep eden kurumlarımızın hizmetine sunmaktadır.

Bu doğrultuda CyberArts Üst Yönetimi;

 • Tüm faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde etkin bir Entegre Yönetim Sistemi uygulayacaktır. Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak ve bu standartların gerekliliklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve kurmuş olduğunuz sistemin performansını arttırmak amacıyla sürekli iyileştirmek için gerekli özveriyi göstermeyi, müşteri taleplerini karşılayan marka bağımsız ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,
 • Bilgi varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini koruyarak bilgi ve kişisel veri güvenliğini sağlamayı,
 • Risk Yönetimi anlayışı çerçevesinde potansiyel tehlike ve riskleri, önceden belirleme, azaltma ve ortadan kaldırmayı,
 • Hizmetlerini gerçekleştirirken, verilerin saklanması, aktarımı, toplanması ve analizi gibi bilgi işleme süreçlerinde, kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla risk tabanlı, etkin ve dinamik bir mimaride güvenli bilgi yönetimi sağlamayı,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
 • Entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve aksiyon almayı,

Taahhüt etmektedir. 

Firmamız entegre yönetim sisteminin uygulanması aşamalarında ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 ve ISO 27701:2019 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile etkin bir şekilde uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.

REFERANSLAR

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
 • ISO 27001 Information Security Management System Standard
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Standardı