Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bu öteleme kararı veri sorumlularının bir önceki tarih olan 30.09.2019’a kayıtlarını yetiştirmekte zorlanacaklarını TOBB ve sektör temsilcileri üzerinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletmeleri üzerine alındı.

  • Sadece büyük ölçekli şirketler için muhtemelen son kez 3 aylık bir öteleme söz konusu. Bu süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor.
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu 31.12.2019’da devreye girecek değildir. Aksine kanun 07.04.2016’dan beri yürürlüktedir.
  • Kurum dünyadaki örneklerle paralel şekilde yeterli tedbir almayarak kişisel veri ihlaline sebep olan veri sorumlularına her geçen gün artan rakamlarda idari ceza ve hatta hapis cezası vermeye başlamıştır.
  • Firmalar KVKK’yı bir zorunluluk yerine kendi itibarlarını koruyup güçlendirmek için bir fırsat olarak görmelidir.

VERBİS Kayıt ve KVKK Danışmanlığında Yanınızdayız

Şirketinizin VERBİS Kayıt ve KVKK uyum sürecinde danışmanlığını yüretebilmemiz için bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

 

< Önceki Sonraki >