04 May, 2023

Bilgi Güvenliği Süreçlerinde HSM Cihazları: Dijital Varlıklarınızın Güvenliği için HSM’ler Neden Önemli?

Bilgi güvenliği süreçleri, günümüzün dijital dünyasında en önemli konularından olup kurum ve kuruluşların dijital varlıklarını korumak için ihtiyaç duydukları birçok güvenlik önlemini belirlemelerini sağlar. Bu önlemler arasında, veri şifreleme ve anahtar yönetimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, HSM (Hardware Security Module) cihazları, dijital varlıkların güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır ve kurum ve kuruluşların bilgi güvenliği stratejilerinde mutlaka yer alması gereken bir unsurdur.

Bu webinarda aşağıdaki konulara değinilecektir;

 • Bilgi güvenliği süreçlerinde HSM cihazlarının önemi ele alınacak olup güçlü şifreleme ve anahtar yönetimi özellikleriyle birlikte, bilgi güvenliği süreçlerinde nasıl katkı sağladıkları,
 • HSM cihazlarının veri şifreleme, anahtar yönetimi, sertifika yönetimi, sanal özel ağ (VPN) güvenliği ve veri bütünlüğü kontrolü gibi birçok bilgi güvenliği sürecinde nasıl kullanılabileceği,
 • HSM cihazlarının sağladığı güvenlik avantajları, dijital varlıkların korunması açısından neden kritik öneme sahip olduğu,

Bilgi güvenliği süreçlerinin uygulanması için uygun bir HSM çözümü arayan kurum ve kuruluşlar ve güvenlik uzmanları bu webinarı sakın kaçırmayın.

Tarih: 14.06.2023, Çarşamba

Saat: 10:30-11:30

 

“Bilgi Güvenliği Süreçlerinde HSM Cihazları: Dijital Varlıklarınızın Güvenliği için Neden Önemli?”

Bilgi güvenliği süreçleri, günümüzün dijital dünyasında çok önemli bir konudur ve işletmelerin dijital varlıklarını korumak için ihtiyaç duydukları birçok güvenlik önlemini belirlemelerini sağlar. Bu önlemler arasında, veri şifreleme ve anahtar yönetimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, HSM (Hardware Security Module) cihazları dijital varlıkların güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir rol oynamaktadır ve işletmelerin bilgi güvenliği stratejilerinde mutlaka yer alması gereken bir unsurdur.

Bu webinarda, bilgi güvenliği süreçlerinde HSM cihazlarının önemi ele alınmış, güçlü şifreleme ve anahtar yönetimi özellikleriyle birlikte, bilgi güvenliği süreçlerinde sağladıkları katkıya değinilmiştir.

Webinar’da, HSM cihazlarının veri şifreleme, anahtar yönetimi, sertifika yönetimi, sanal özel ağ (VPN) güvenliği ve veri bütünlüğü kontrolü gibi birçok bilgi güvenliği sürecinde nasıl kullanılabileceği anlatılmıştır. Ayrıca, HSM cihazlarının sağladığı güvenlik avantajları, dijital varlıkların korunması açısından neden kritik öneme sahip olduğu detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Bu çalışmada bilgi güvenliği süreçlerinin uygulanması için uygun bir HSM çözümü arayan işletmeler ve güvenlik uzmanları için önemli faydalar sağlayacak bilgileri bulabileceksiniz.

Aşağıda kurumsal olarak HSM cihazlarını kullanmayı planlayanlar için gündeme gelebilecek bazı sorulara yönelik detaylı cevapları bulabilirsiniz.

SORU-CEVAP

HSM cihazları, bilgi güvenliği süreçlerinde birçok önemli işlevi yerine getirmekle birlikte bazı temel işlevleri şunlardır;

 • Anahtar Yönetimi

HSM’ler, güvenli anahtar oluşturma, depolama, kullanma ve imha işlemlerini gerçekleştirir. Kriptografik anahtarlar, HSM içinde güvenli bir şekilde üretilir, depolanır ve yönetilir. Bu işlev, anahtarların yetkisiz erişime karşı korunması ve anahtar yönetimi süreçlerinin güvenliğini sağlar.

 • Kriptografik İşlemler

HSM’ler, kriptografik işlemleri gerçekleştirmek için güvenli bir ortam sağlar. Örneğin, simetrik ve asimetrik şifreleme, dijital imza ve anahtar değişimi işlemleri gibi kriptografik operasyonlar HSM içinde gerçekleştirilebilir. 

 • Güvenli Veri Depolama

HSM’ler, hassas verilerin güvenli bir şekilde depolanması için kullanılabilir. Örneğin, kullanıcı parolaları, şifreler, kimlik doğrulama bilgileri gibi gizli veriler HSM içinde korunabilir. 

 • Doğrulama ve Kimlik Doğrulama

HSM’ler, kullanıcı kimlik doğrulaması, erişim kontrolü ve yetkilendirme gibi işlemler için kullanılabilir. Bu işlev, güvenli oturum açma, kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçlerinin sağlanmasını destekler.

 • Zaman Damgası

HSM’ler, güvenli zaman damgası hizmetleri sunabilir. Özellikle tarih ve saat bilgilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve kullanılması gereken durumlarda bu işlev, belirli bir zamanın doğrulanması ve belgelendirilmesi için kullanılabilir.

 • Uzaktan Erişim ve Güvenli İletişim

HSM’ler, güvenli uzaktan erişim ve güvenli iletişim için güvenli ağ protokolleri ve şifreleme yöntemleri kullanarak güvenli iletişim kanalları oluşturur ve uzaktan erişimi güvenli hale getirmektedir. 

HSM cihazları, çeşitli türdeki verileri korumak için kullanılabilir. Genel amaçlı bir HSM cihazıyla korunabilecek yaygın veri türlerini şunlardır;

 • Şifreler ve Kimlik Bilgileri

HSM cihazları, kullanıcı parolaları, şifreler ve kimlik doğrulama bilgileri gibi hassas gizli verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılabilir. Bu tür veriler, HSM içinde güvenli bir şekilde depolanır ve işlenir.

 • Kriptografik Anahtarlar

Özel anahtarlar, simetrik ve asimetrik anahtarlar, dijital sertifikalar ve kriptografik algoritmalarda kullanılan diğer anahtarlar HSM içinde korunabilir. Anahtarlar HSM’de güvenli bir şekilde depolanır, anahtar oluşturma ve kullanma işlemleri HSM tarafından gerçekleştirilir.

 • Kriptografik İmzalar

HSM’ler, dijital imzaların oluşturulması ve doğrulanması için kullanılabilir. Veri bütünlüğünün sağlanması, kimlik doğrulama ve güvenli iletişim gibi senaryolarda dijital imzalar kullanılır ve HSM’ler bu işlemlerin güvenliğini sağlar.

 • Finansal Veriler

HSM’ler, finansal kuruluşlar tarafından kredi kartı verileri, PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) bilgileri, finansal işlemler ve ödeme verileri gibi hassas finansal verilerin korunması için kullanılır.

 • Sağlık Verileri

HSM’ler, sağlık sektöründe elektronik sağlık kayıtları, tıbbi görüntüler ve diğer hassas sağlık verilerinin güvenliğini sağlamak için kullanılabilir. Bu verilerin korunması gizlilik ve bütünlük gereksinimlerinin karşılanması bakımından oldukça önem arz etmektedir.

 • Lisans ve Sertifikalar

HSM’ler, yazılım lisansları, dijital sertifikalar, lisans anahtarları gibi önemli lisans ve sertifikaların güvenli bir şekilde depolanması ve kullanılması için kullanılabilir.

HSM cihazları, veri şifrelemesi ve anahtar yönetim işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirerek, verilerin korunmasını ve anahtarların güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da hassas verilerin güvenlik risklerine karşı korunmasına ve kriptografik işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Genel olarak bakacak olursak;

Veri Şifreleme ve Çözme

 • Şifreleme: HSM içindeki şifreleme modülü, belirli bir şifreleme algoritmasını kullanarak verileri şifreleyebilir. Şifrelemek istenen veri, HSM’ye gönderilir ve HSM, güvenli bir şekilde veriyi şifreler.
 • Şifre Çözme: Şifreli veri, HSM’ye gönderilir ve HSM, doğru anahtar kullanılarak veriyi çözer. Şifre çözme işlemi, şifreleme işlemine tersine bir şekilde gerçekleştirilir.

Anahtar Yönetimi

 • Anahtar Oluşturma

HSM, güvenli bir şekilde rastsal anahtarlar oluşturabilir. Bu anahtarlar, şifreleme ve şifre çözme işlemleri için kullanılacak olan anahtarlar olabilir.

 • Anahtar Depolama

Anahtarlar, HSM içindeki güvenli bir ortamda saklanır ve yetkisiz erişime karşı korunur.

 • Anahtar İçeri Aktarma

HSM, yeni anahtarlar oluşturabilir veya dış kaynaklardan (örneğin, bir anahtar yönetim sisteminden) anahtarları içeri aktarabilir. Oluşturulan veya içeri aktarılan anahtarlar, güvenli bir şekilde HSM içinde depolanır.

 • Anahtar Kullanma

HSM, şifreleme veya diğer kriptografik işlemler için anahtarları kullanabilir. HSM içindeki şifreleme modülü, anahtarları kullanarak veriyi şifreleyebilir veya çözebilir.

 • Anahtar Paylaşım

HSM, anahtarları dış sistemlere veya uygulamalara güvenli bir şekilde aktarır ve hedef sistemde kullanılabilir.

 • Anahtar İmhası

Anahtarlar artık kullanılmayacak duruma geldiğinde veya güvenlik riski taşıdığında, HSM, anahtarları güvenli bir şekilde yok edebilir. Bu, anahtarların geri dönüşümsüz bir şekilde silinmesini ve kullanılamaz hale getirilmesini içerir.

HSM cihazlarının sahip olduğu güvenlik avantajları, bu cihazların güvenli bir şekilde kriptografik işlemleri yönetmesini, anahtarları ve verileri korumasını ve yetkisiz erişime karşı daha yüksek bir güvenlik sağlamasını sağlar. Ancak, bir HSM cihazının tam olarak hangi avantajları sağladığını belirlemek için cihazın özelliklerini ve sertifikasyonunu detaylı olarak incelemek önemlidir. Genel olarak sağlanan güvenlik avantajları şu şekilde sıralanabilir;

 • Anahtar Güvenliği

HSM’ler, hassas verileri korumak için kullanılan kriptografik anahtarların güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Anahtarlar, HSM içinde güvenli bir şekilde depolanır ve işlenir. Bu, anahtarların yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar ve güvenlik açıklarına karşı daha yüksek bir koruma düzeyi sunar.

 • Kriptografik İşlemler

HSM’ler, kriptografik işlemleri gerçekleştirmek için optimize edilmiş donanım ve yazılım sağlar. Örneğin, simetrik ve asimetrik şifreleme, dijital imzalar, HMAC (Hash-based Message Authentication Code) hesaplama gibi işlemler HSM tarafından hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu da güvenlik açısından daha güçlü ve daha hızlı bir kriptografik işleme kapasitesi sağlar.

 • Fiziksel Güvenlik

HSM’ler genellikle fiziksel olarak güvenli bir ortamda bulunur. Bu cihazlar, donanım ve yazılım düzeyinde güvenlik önlemlerine sahiptir ve yetkisiz erişime karşı korunurlar. Örneğin, güçlü kimlik doğrulama, erişim kontrolü, darbe koruması gibi özellikler HSM’nin fiziksel güvenliğini arttırmaktadır.

 • Sertifikasyon ve Uyumluluk

HSM’ler, genellikle uluslararası standartlara uygunluğu kanıtlayan sertifikalara sahiptir. Bu sertifikalar, HSM’nin güvenliğini ve işlevselliğini bağımsız bir şekilde doğrular. Ayrıca, HSM’ler PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), FIPS (Federal Information Processing Standards), Common Criteria gibi düzenlemelere ve uyumluluk gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır.

 • Anahtar Yedekleme ve Kurtarma

HSM’ler, anahtarların yedeklenmesi ve kurtarılması için güvenli bir mekanizma sağlar. Anahtarlar, HSM içinde yedeklenir ve kaybedildiğinde veya bozulduğunda kurtarma süreçleri gerçekleştirilebilir. Bu da anahtarların güvenliğini ve sürekli erişilebilirliğini sağlar.

HSM’ler güvenli veri işleme ve kriptografik anahtar yönetimi için kullanılan cihazlar olduğu için birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 • Finansal Hizmetler

Bankalar, finansal kuruluşlar, ödeme işlemcileri ve diğer finansal hizmet sağlayıcıları, HSM’leri kritik finansal verileri korumak için kullanmaktadır. HSM’ler, kredi kartı işlemleri, ATM işlemleri, kimlik doğrulama, veritabanı şifrelemesi gibi birçok güvenlik önlemi gerektiren işlemlerde kullanılır.

 • Kamu ve Devlet Kurumları

Devlet kurumları, askeri kurumlar ve diğer kamu kuruluşları, hassas verilerin korunması için HSM’leri kullanabilir. Örneğin, kimlik doğrulama, dijital imzalar, e-devlet uygulamaları gibi alanlarda HSM’ler kullanılabilmektedir.

 • Sağlık Hizmetleri

Sağlık sektörü, hastane sistemleri, elektronik sağlık kayıtları, reçeteler ve tıbbi verilerin güvenliğini sağlamak için HSM’leri kullanmaktadır. Hasta verilerinin gizliliği ve bütünlüğü için kriptografik işlemler HSM’ler aracılığıyla gerçekleştirilir.

 • Perakende ve E-ticaret

Perakende sektörü ve e-ticaret şirketleri, kredi kartı işlemleri ve müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamak için HSM’leri kullanabilmektedir. Ödeme geçitleri, POS (Point of Sale) sistemleri ve çevrimiçi ödeme işlemleri HSM’ler aracılığıyla güvence altına alınır.

 • Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektörü, kullanıcı kimlik doğrulama, şifreleme, sanal özel ağlar (VPN) gibi alanlarda HSM’leri kullanılmaktadır. Mobil iletişim ağlarının güvenliği, SIM kartları ve güvenli mesajlaşma gibi işlemler HSM’ler tarafından desteklenir.

Bağımsız otoriteler tarafından sertifiye edilmiş HSM cihazları bilgi varlıklarını korumak için saldırılara karşı yeterli güvenlik sağlarken HSM cihazına yönelik bir saldırı durumunda da uygulanması gereken süreçler bulunmaktadır.

Her organizasyonun kendi spesifik gereksinimlerine ve durumuna göre ek önlemler alması, güvenlikle ilgili en iyi uygulamaları ve endüstri standartlarını takip etmesi gerekir.

 • Acil Durum Planı

HSM’ye yönelik saldırı durumunda bir acil durum planı oluşturulmalıdır. Bu plan, saldırıyı tespit etme, durumu değerlendirme, etkilenen sistemleri izole etme ve saldırının yayılmasını engelleme adımlarını içermelidir. Acil durum planı, organizasyonun tüm ilgili paydaşlarını içeren bir ekip tarafından oluşturulmalı ve düzenli olarak güncellenmelidir.

 • Hızlı Raporlama ve Müdahale

Saldırı durumunda hızlı bir şekilde raporlama ve müdahale edilmesi önemlidir. Rapor mekanizmaları belirlenmeli ve ilgili ekiplerin (güvenlik, IT, yönetim) saldırıyı tespit etme ve müdahale etme yetenekleri güçlendirilmelidir. Raporlama prosedürleri, saldırı durumunda tüm paydaşların hızlı bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamalıdır.

 • Saldırının İncelenmesi

Saldırıyı incelemek ve anlamak için bir adli bilişim ve güvenlik olayı yanıt ekibi devreye alınmalıdır. Bu ekip, saldırının nasıl gerçekleştiğini, etkilerini ve saldırganın erişebildiği verileri belirlemek için adli bilişim analizleri yapmalıdır. Bu analizler, benzer saldırıların önlenmesi ve gelecekteki güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi için değerli bilgiler sağlayacaktır.

 • Etkilenen Anahtarların İptali ve Yeniden Oluşturma

Saldırı sonucunda anahtarların tehlikeye girebileceği düşünülüyorsa, etkilenen anahtarlar iptal edilmeli ve yeniden oluşturulmalıdır. Bu, HSM üzerinde depolanan anahtarların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Yeni anahtarlar oluşturulduktan sonra, güvenli bir şekilde HSM’ye aktarılmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir.

 • Güvenlik Güncellemeleri ve Düzeltici Eylemler

Saldırı sonucunda ortaya çıkan güvenlik açıkları veya zayıflıklar tespit edildiğinde, bunlara yönelik düzeltici eylemler hızla uygulanmalıdır. Bu, güvenlik açıklarının kapatılması, güncellemelerin yapılması veya gerekli konfigürasyon değişikliklerinin yapılması anlamına gelebilir. Üretici tarafından sağlanan güvenlik güncellemeleri ve yamalar düzenli olarak uygulanmalıdır.

 • Saldırı Sonrası Değerlendirme

Saldırı sonrasında, alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek önemlidir. Olayın nasıl gerçekleştiği, saldırının etkileri ve alınan önlemler gözden geçirilmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu, benzer saldırıların önlenmesi için önleyici tedbirlerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

HSM cihazlarına yönelik saldırıları önlemek ve güvenliğini artırmak için alınabilecek genel önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir ancak her organizasyonun kendi spesifik gereksinimlerine ve risk profiline göre ek önlemler alması gerekebilmektedir.

 • Fiziksel Güvenlik

HSM cihazlarını korumak için fiziksel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu, HSM’leri yetkisiz erişime karşı korumak ve fiziksel saldırılardan kaçınmak için önemlidir. Her ne kadar cihazların kendi fiziksel saldırı önlemleri olsa da HSM’ler güvenli bir ortamda, erişimi kısıtlı bir alanda veya kasalarda saklanabilir.

 • Erişim Kontrolü

HSM’lere erişim sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir. Sadece yetkili personelin HSM’ye erişimi olmalı ve erişim izinleri düzgün bir şekilde yapılandırılmalıdır. Kimlik doğrulama mekanizmaları, güçlü parolalar, iki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleri kullanılmalıdır.

 • HSM Yönetim İşlemleri

HSM’leri yönetmek için en iyi uygulamalar ve güvenlik politikaları oluşturulmalıdır. Bu, anahtar yönetimi, güncelleme işlemleri, olay kaydı izleme ve denetimler gibi işlemleri içerir. HSM’lerin güncel yazılım sürümlerini kullanmak ve güvenlik yamalarını düzenli olarak uygulamak da önemli bir gereksinimdir.

 • Ağ Güvenliği

HSM’leri ağa bağlamadan önce ağ güvenliği önlemleri alınmalıdır. HSM’ler, güvenli ağ segmentlerinde yer almalı ve güvenlik duvarları ve ağ izleme sistemleri gibi araçlarla korunmalıdır. 

 • Saldırı İzleme ve İhbar

HSM’leri saldırılara karşı izlemek ve tespit etmek için güvenlik olaylarını izlemek gereklidir. Olay kaydı izleme araçları ve güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) sistemleri kullanarak potansiyel saldırıları tespit etmek ve hızlı bir şekilde yanıt vermek mümkün olabilir.

 • Güvenlik Denetimleri

HSM cihazlarını düzenli olarak denetlenmeli ve güvenlik açıkları tespit edilmelidir. Bağımsız bir güvenlik değerlendirme şirketi veya iç denetim ekibi tarafından yapılan denetimler, potansiyel zayıf noktaları tespit etmek ve düzeltici önlemler almak için değerli olabilir.

HSM cihazlarının güvenliği ve uyumu genellikle standartlara ve denetim süreçlerine dayalı olarak kontrol edilir. Yaygın kullanılan bazı yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

 • Uluslararası Standartlar

HSM cihazları genellikle uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Bu standartlar arasında FIPS 140-2/3 (Federal Information Processing Standard), Common Criteria, PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) gibi standartlar bulunur. HSM cihazının bu standartlara uygun olduğunu doğrulamak için ilgili sertifikaları veya uygunluk belgelerini kontrol edebilirsiniz.

 • Güvenlik Değerlendirme ve Sertifikasyonlar

Bağımsız güvenlik değerlendirme kuruluşları, HSM cihazlarını inceleyerek güvenliklerini değerlendirir ve uygunluk sertifikaları verir. Örneğin, Common Criteria sertifikası veya FIPS 140-2/3 sertifikası gibi belgeler, HSM cihazının güvenlik standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu sertifikaları ve güvenlik değerlendirme raporlarını kontrol ederek HSM cihazının güvenliği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 • Güvenlik İncelemeleri ve Denetimler

HSM cihazının güvenlik açıklarını tespit etmek ve uyumluluğunu kontrol etmek için güvenlik incelemeleri ve denetimler yapılabilir. Bu incelemeler genellikle bağımsız güvenlik uzmanları veya denetim firmaları tarafından gerçekleştirilir. Güvenlik açıkları, zafiyetler veya uyumsuzluklar tespit edilirse, bu sorunların giderilmesi için düzeltici önlemler alınması gerekebilir.

 • Kurumsal Politika ve Standartlar

Kuruluşunuzun belirlediği güvenlik politikaları ve standartlar, HSM cihazının güvenliği ve uyumu açısından da önemlidir. Bu politikalar ve standartlar, HSM cihazının kullanımı, konfigürasyonu, erişim kontrolleri ve güvenlik politikaları gibi konularda belirli kuralları içerir. HSM cihazının bu politika ve standartlara uygun olduğunu doğrulamak için iç denetim süreçlerini kullanabilirsiniz.

 • Yönetim Kontrolleri ve İzleme

HSM cihazının güvenliği, yönetim kontrolleri ve izleme süreçleriyle sürekli olarak takip edilmelidir. Bu, HSM cihazının doğru bir şekilde yapılandırıldığını, güncellemelerin düzenli olarak uygulandığını, erişim kontrollerinin sağlandığını ve olaylarının izlendiğini içermektedir. HSM cihazının güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için düzenli denetimler, izleme ve güncelleme süreçleri uygulanmalıdır.

HSM cihazları, marka, özellikler ve yapılandırmaya bağlı olarak değişen bir maliyeti olabilir. Farklı HSM modelleri ve sağlayıcıları arasında maliyet farklılıkları olabilir. Ayrıca, HSM cihazının kullanım amacı, kapasitesi ve özellikleri de maliyeti etkileyen faktörlerdir.

Genel olarak, HSM cihazlarının maliyeti yüksek olabilir çünkü bu cihazlar özel donanım ve yazılım bileşenlerine sahiptir ve güvenli veri işleme yeteneklerini sağlamak için yüksek güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Ayrıca, HSM’ler genellikle sertifikalı ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olmalıdır, bu da maliyeti artırabilir.

HSM cihazı maliyetini etkileyen faktörler arasında şunları sayabiliriz;

 • Kapasite

HSM cihazının işlem kapasitesi ve anahtar depolama kapasitesi, maliyet üzerinde etkili olabilir. Daha yüksek kapasiteli HSM’ler genellikle daha yüksek maliyetlidir.

 • Özellikler

HSM cihazlarının farklı özelliklere sahip olması maliyeti etkiler. Örneğin, daha gelişmiş şifreleme algoritmalarını destekleyen veya çoklu kullanıcı desteği sunan HSM’ler genellikle daha pahalı olabilir.

 • Marka ve Sağlayıcı

Farklı HSM markaları ve sağlayıcıları arasında fiyat farklılıkları olabilir. 

 • Lisanslama

Cihazın kullanılacak özelliklerini, kullanıcı sayısını veya anahtar depolama miktarını kapsayan lisanslar ek maliyetler getirebilir.

 • Bakım ve Destek

HSM cihazlarının bakım ve destek maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Cihazın düzgün çalışması, güncellemelerin yapılması ve sorunların giderilmesi için periyodik bakım ve destek hizmetleri gerekebilir.

Bu nedenlerle, HSM cihazı maliyeti geniş bir aralıkta değişebilir. Maliyetleri belirlemek için bizimle iletişime geçerek ihtiyaçlarınıza özel bir teklif almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Doğru bir HSM cihazı seçerken dikkate almanız gereken önemli faktörler şu şekilde sıralanabilir.

 • Güvenlik Standartları

HSM cihazının güvenlik standartlarına uygun olması çok önemlidir. Güvenlik standartları arasında FIPS 140-2/3, Common Criteria, PCI-DSS/PCI-HSM 3/4 gibi uluslararası sertifikasyonlar bulunur. Bu sertifikasyonlar, HSM’nin belirli bir güvenlik seviyesine ve standartlara uygun olduğunu doğrulamaktadır.

 • Yetenekler ve Özellikler

İhtiyaçlarınıza uygun olarak HSM’nin sağlaması gereken özellikleri belirlemek önemlidir. Bunlar arasında anahtar depolama kapasitesi, işlem hızı, desteklenen şifreleme algoritmaları, rastgele sayı üretebilme kabiliyeti, çoklu kullanıcı desteği ve entegrasyon yetenekleri gibi faktörler yer alır. HSM’nin kullanım senaryolarınıza uygun özelliklere sahip olmalıdır.

 • Performans

HSM’nin performansı, yüksek hızlı işlemleri destekleyebilme ve düşük gecikme süreleriyle çalışabilme yeteneği açısından önemlidir. İş yükünüze göre yeterli performansa sahip bir HSM seçilmelidir.

 • Uyumluluk

HSM cihazının seçeceğiniz uygulama, platform veya sistemle uyumlu olması gerekmektedir. Özellikle entegrasyonun sağlanması gereken sistemlerle uyumluluk test edilmeli ve doğrulanmalıdır.

 • Ölçeklenebilirlik

HSM cihazının ihtiyaçlarınızın büyümesine uyum sağlayabilmesi önemlidir. Gelecekte artan talepleri karşılamak için (örneğin post quantum algoritmalara geçilmesi gibi) ölçeklenebilir bir HSM seçilmelidir.

 • Kullanıcı Deneyimi

HSM’nin kullanım kolaylığı, yönetim araçları ve kullanıcı arayüzü gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Kullanıcıların HSM’yi etkili bir şekilde yönetebilmeli ve kullanabilmelidir.

 • Sağlayıcı ve Destek

HSM sağlayıcısının güvenilir ve güçlü bir itibara sahip olması önemlidir. Sağlayıcının uzun süreli destek ve bakım hizmetleri sunabilmesi, sorunlarınızı çözebilme yeteneği ve güncellemeleri sağlama kabiliyeti gibi faktörler değerlendirilmelidir.

 • Maliyet

HSM cihazının maliyeti, bütçenizle uyumlu olmalıdır. Ancak, sadece maliyeti düşük olan bir seçenek değil, ihtiyaçlarınıza en uygun özelliklere ve güvenlik standartlarına sahip olanı seçmeye dikkat etmelisiniz.

eris-erdem

Erdem Eriş

CyberArts Founder & CEO
tayfun-yagci

Tayfun Yağcı

CyberArts Senior Consultant
sarp-tecimer

Sarp Tecimer

Procenne Solution Consultant

Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

İçerik Hakkında:
Bu içerikten 'Bilgi Güvenliği Süreçlerinde HSM Cihazları: Dijital Varlıklarınızın Güvenliği için HSM’ler Neden Önemli?' isimli webinarımız hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram