Ayın KVKK Teknolojisi: ZTNA

“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve …

Ayın BGYS Teknolojisi: ZTNA

Gerçek dünyada güven pek çok konuda hayati öneme sahipken sanal dünyada her güven olası bir zafiyet anlamını taşıyor. Kurumların var …

Pandemi Döneminde VERBİS Kayıt Süreci

Daha önceki bilgilendirmelerimizde de belirttiğimiz gibi, Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen gerçek …

Oltaya Takılmayan Balık Nasıl Oluruz?

Oltalama saldırıları internet tarihinde ilk saldırılardan türlerinden birisidir. Oltalama saldırı türleri bilinen diğer saldırı türlerinden farklı olarak kurbana e-posta ya …