02 Kas, 2023

Sızma Testi Sürecindeki Zorluklar ve Çözümleri

Sızma testi, Bir kurumun sistemlerinin, ağların veya uygulamaların belli bir kapsam içerisinde güvenlik açıklıklarını ve zayıf noktalarını tespit etmek ve incelemek amacıyla gerçekleştirilen güvenlik sürecidir. Bu süreç etik kurallar dahilinde saldırgan bakış açısıyla benzer teknikler ve yöntemler kullanılarak yürütülür. Bu süreçte karşılaşabilinecek birçok sorun ve zorluk bulunmaktadır. Aşağıda bu zorlukların bazıları çözüm önerileriyle birlikte ele alınmıştır;

Güncel Teknoloji, Bilgi ve Beceriler:

Güncel teknoloji, bilgi ve beceriler sızma testi süreçlerinde karşılaşılan önemli zorluklardan biridir. Siber saldırılar durgun olmayan sürekli değişim içerisinde olan saldırılardır. Saldırganlar, güvenlik önlemlerini atlatmak adına sürekli olarak yeni teknolojilerle birlikte yeni teknikler geliştirirler. Sızma testi uzmanlarının, güncel tehditler ve saldırı teknikleri hakkında sürekli olarak güncel bilgiye sahip olmaları gerekir. Kurumlara yapılan sızma testi süreçlerinde oluşturulan senaryolarda güncel bilgi ve teknolojiler ön planda tutulmalı. Bu durum da sürekli eğitim ve araştırma gerektirir.

Zaman Kısıtı /Kalifiye Personel:

Proje geliştirmeye başlarken alınması gereken en önemli kararlardan biri de termin tarihi (deadline) belirlemektir. Belirli özellikleri tamamlama gibi bir görevi tamamlamanın ne kadar süreceği gibi parametrelerin de düşünülmesi gerekir. Sızma testi planlaması yapılırken Personel/gün bazında planlama yapıldığından testi gerçekleştirecek personellerin yeterliliği ve çalışma saatlerinin belirlenmesi aşaması, Test hizmetini alan kurumla zaman planlaması bakımından sorun yaşamamak adına dikkat edilmesi gerekir. Sektörde yetişmiş nitelikli, zamanı en verimli şekilde değerlendirebilen uzmanların bulunmasının zor olması sektörün başlıca sorunlarından bir diğeridir. Eğitim sisteminde siber güvenlik ile ilgili eğitimlerin artırılması ve teknik eğitimlerin ön planda tutulması bu problemin azaltılmasında etkin rol oynayabilir.

Güvenlik Ürünlerinin Engelleri:

Hedef sistemlerdeki güvenlik ürünleri, sızma testi uzmanlarının saldırıları engellemeye çalışır. Bu durum, sızma testi uzmanlarının yeteneklerini test etmelerini ve güvenlik önlemlerini aşmalarını zorlaştırabilir. Hedef sistemlerde kullanılan güvenlik ekipmanları, sızma testi uzmanlarının tespit edilmesini veya testlerinin engellenmesini amaçlayan özelliklere sahip olabilir.  Bu tür cihazlarla başa çıkmak ve etkili bir şekilde test yapmak, uzmanlar için bir zorluk olabilir. Bu noktada Testi gerçekleştirecek uzmanların kullanılan güvenlik ürünlerini tanıması ve bilgi birikimine sahip olması sorunla karşılaşmamak adına önem arz eder. Beyaz kutu sızma testi işlemlerindeki güvenlik ürünlerinde gerekli istisnaların girilmesi sürecin daha sağlıklı ve hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.

Kurumların Güncel Envanter Listesinin Olmaması:

Çoğu kurumda sirkülasyon olmasından dolayı çalışan personellerin değişikliğinden envanterin tam bilinmemesi, envanterin tutulması için uygun ürün kullanılmaması, yeni ürün veya yeni cihaz kullanıldığında envantere eklenmesi için belli bir prosedür uygulanmaması sızma testini gerçekleştirecek uzmanların işlerini zorlaştırır. Bu sorunla karşılaşmamak adına kurumların bu konudaki farkındalığı artırılması gerekmelidir. Sızma testine başlamadan önce envanter listesinin kapsamlı olduğundan emin olunmalıdır.

Hedef Sistemlerin Karmaşıklığı:

Büyük ve karmaşık ağlar veya uygulamalar, sızma testi uzmanlarının daha fazla zaman ve kaynak harcamalarına neden olabilir. Bu sistemlerin tüm yüzeylerini kapsamlı bir şekilde test etme işlemini daha zor kılmaktadır. Bu sistemlerin tüm atak yüzeylerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilmek için yapının iyice anlaşılıp yeterli zaman tanımı yapılmalıdır.

Yanlış Pozitifler(False Pozitif) ve Yanlış Negatifler(False Negatif):

Sızma testi araçları, gerçek dünya koşullarında yanlış pozitif (yanlış alarm) veya yanlış negatif (gerçek bir tehdidi kaçırma) sonuçlar üretebilir. Bu nedenle, sızma testi uzmanlarının bu araçları kullanırken sonuçları dikkatle değerlendirmeleri gerekir.

Sonuç olarak, sızma testi süreçlerindeki zorlukların temel kaynağı eksik planlama ve eksik bilgidir. Kurumların bu konuları dikkate alarak gerekli planlama yapması sonucunda ana zorluklar aşılmış olmakla birlikte daha verimli sonuçlar elde edilmiş olur.

Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

İçerik Hakkında:
Sızma testi sürecinde karşılaşabilinecek birçok sorun ve zorluk bulunmaktadır. Bu sorun ve sorunların çözümüne içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram