Kişisel Verileri Koruma Kurumu sitesinde Verbis’e kayıt süreleri ile ilgili bir hatırlatma duyurusu paylaştı.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Verbis’e kayıt tarihi 30 Eylül 2019 iken 31 Aralık 2019 tarihine uzatılmıştı.  Henüz uyumluluk sürecine başlamamış şirketler tarafından bu karar oldukça heyecanla karşılanmıştı. Gözlemlediğimiz kadarıyla hali hazırda uzatılmış tarihin biraz daha öteleneceği  düşüncesi hakim durumda şirketler arasında. Verbis’e kaydın uzatılıp uzatılmamasından bağımsız olarak gözden kaçan konu ise kanuna uyumluluğun zorunlu olması. Kurulun bu son hatırlatma duyurusu tarihin bu şekilde kalacağı ihtimalini artırsa da elbette ki aksi de mümkün. Fakat unutulmamalı ki kanun devrede, teknik tedbirleri kanunda belirtildiği gibi uygulamayan şirketler her an bir veri ihlali ile karşılaşabilir ve bu yaşanan ihlallerin sonucunda sadece para cezası ödemekle kalmayıp üstüne bir de itibar kaybı ile karşılaşılabilir.

 

Duyuru linki: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6574/VERBIS-E-KAYIT-SURELERI-HAKKINDA-HATIRLATMA

VERBİS Kayıt ve KVKK Danışmanlığında Yanınızdayız

Şirketinizin VERBİS Kayıt ve KVKK uyum sürecinde danışmanlığını yüretebilmemiz için bize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

< Önceki Sonraki >