Hosting.com.tr Veri İhlali

CyberArts Siber Güvenlik birimi dark web forumlarının birinde, ‘hosting.com.tr’ ait kullanıcı verilerinin elinde olduğu ve bunları bu forum sitesi içerisinde …

Garanti Bankası Veri İhlali Bildirimi

CyberArts Siber Güvenlik birimi dark web forumlarının birinde, Garanti Bankası’na ait kullanıcı verilerinin elinde olduğu ve bunları bu forum sitesi …

Haziran 2021 Emsal KVKK Kararları

“İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası” hakkında Kişisel Verileri …

Mayıs 2021 Emsal KVKK Kararları

“Bir hastanenin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20/04/2021 tarih ve 2021/407 sayılı Karar Özeti Veri ihlal bildirimine …

Nisan 2021 Emsal KVKK Kararları

“İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 …

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 7 Nisan Kişisel Veri …

Mart 2021 Emsal KVKK Kararları

“Veri sorumlusu şirket tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin rızası alınmaksızın aktarımı” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2020 …

KVKK VERBİS’e Kayıt Tarihlerini Tekrar Erteledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 11.03.2021 tarihli duyurusunda; içinden geçtiğimiz Covid-19 sürecinde veri sorumlularının Verbis’e kayıt yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getiremediklerini …