Nisan 2021 Emsal KVKK Kararları

“İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 …

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 7 Nisan Kişisel Veri …

Mart 2021 Emsal KVKK Kararları

“Veri sorumlusu şirket tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin rızası alınmaksızın aktarımı” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/02/2020 …

KVKK VERBİS’e Kayıt Tarihlerini Tekrar Erteledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 11.03.2021 tarihli duyurusunda; içinden geçtiğimiz Covid-19 sürecinde veri sorumlularının Verbis’e kayıt yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getiremediklerini …

Emsal KVKK Kararları

1. Anayasa Mahkemesi’nin, şirket eposta adreslerinin kullanımına ilişkin kararı. T.C. Anayasa Mahkemesi’nin 5 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/31036 …

Ayın KVKK Teknolojisi: ZTNA

“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve …