03 Şub, 2020

Bir Bakışta Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi en değerli varlıklarımızdan biridir.  Şirketlere rekabetçi avantajlar sağlayan ve kurumların farklılaşmasını sağlayan bilgi elbette korunmalıdır.  Bilginin değeri bu denli yüksek olunca; Bilgi Güvenliği’ne gereken önemi veren organizasyonların işlerini geliştirmeleri ve iş sürekliliğini daha iyi sağlayarak öne çıkmaya devam etmeleri mümkündür.

Bilgi varlıklarımızın güvende tutulmasına yardımcı olmak amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) en etkin sistematik yaklaşımı ve en iyi uygulamaları sağlamaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • Benzersiz iş modelleri
 • Finansal bilgiler
 • Fikri mülkiyet
 • Üçüncü taraflarca kurumunuza verilen bilgiler
 • Müşteri ve Çalışan bilgileri
 • Özgün tasarımlar ve stratejik raporlar
 • Yenilikçi ürünler ve hizmetler

gibi bilgi varlıklarının güvenliğini ve risklerini yönetmenize yardımcı olacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulmasının Amacı

Bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamındaki risklerinin değerlendirilerek oluşabilecek tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır.  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kültürünün bir parçası olarak benimseyen bir kurumun, faaliyet göstermekte olduğu sektöre ilişkin olarak tabi olduğu regülasyon, kanun ve mevzuatlara uyumluluk konusunda zorluk çekmeyeceğini söyleyebiliriz.  BGYS’nin kapsamı dahilindeki iş fonksiyonlarına ilişkin risklerin, kurumun yapısına göre analiz edilerek; belirlenmesi, değerlendirilmesi, standardın kontrolleri ile eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi; ISO 27001 sürecinin en değerli ve katma değerli çıktılarından birini oluşturmaktadır.  Risk değerlendirme yönteminin sürekli iyileşme yaklaşımıyla uygulanmasıyla BGYS’nin içselleştirilmesi, risklerin azaltılarak kontrol edilmesi ve iş sürekliliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları

 • Kurumun güvenilirlik ve imaj algısında artış.
 • Pazarda rekabet avantajı ve gelişmiş profil.
 • Üretim ve hizmet sürekliliğini sağlamak.
 • Müşterilerin mevcut veya gelecekte beklenen taleplerini karşılayabilir olmak.
 • Müşteriler ve diğer ilgili taraflarla olan güvenin artması.
 • Azalan dava sayısı ve daha düşük yasal ücretler.
 • Personel alımı konusunda iyileştirme.
 • Çalışan motivasyonunu yükseltme.

  Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram