Bilgi Teknolojileri Sanatları

Bilgi Teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışında en büyük kurumlarda bilfiil iş üretmiş, kendi alanlarında hem teorik hem pratik büyük çaplı projelerde eşsiz tecrübeler edinmiş sanatçılarımızla size değer katmak için hazırız.

BT
[mnky_heading title=”Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Danışmanlığı” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

Güvenli Yazılım Geliştirme

Kaliteli yazılım geliştirme, sadece son kullanıcının beklentilerinin karşılanmasının ötesinde çoğu zaman iyi yazılım mühendislerinin bile gözünden kaçabilecek güvenlik açıklarının kapatılması ile mümkündür. Proaktif bir şekilde, güvenlik açıkları oluşturmadan yazılım geliştirme esastır.

Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme

Sade, etkin ve verimli yazılım geliştirmenin reçetesidir.

  • İleri Programlama (Extreme Programming)
  • Scrum
  • Kanban

Versiyon ve Sürüm Yönetimi

Son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan yazılım parçalarının doğru şekilde takibi ve kullanıma açılabilmesi, proje takvimi ile uyum içinde ilgililerle iletişiminin sağlanması iyi bir sürüm yönetimi ile kolaylaşır.

Kaynak Yönetimi

Kalabalık yazılım geliştirme gruplarında, kaynaklar üzerinde farklı geliştiricilerin aynı anda çalışabilmesini sağlar.

Sürekli Üretim

Geliştirilen yazılımın hızlı bir şekilde kullanıma açılması için, parçaların otomatik olarak birleştirilmesi ve kurulumu önemlidir. Aynı zamanda DevOps pratiklerinin de süreçlerde yer alması gereklidir.

Test Güdümlü Yazılım

Yazılım kalitesinin takibi ve devamlılığı için otomatik testler geliştiriyoruz. Güvenli, test edilebilir, kolay değiştirilebilir yazılım geliştirme uzmanlığını sunuyoruz.

[mnky_heading title=”Stratejik Yatırım Değerlendirmesi :” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

Teknoloji değişimleri, bulut dönüşümü, yeni yatırımlar, kurumsal fayda, eski sistemlerin emekli edilmesi, yazılım araç ve yatırımlarının değerlendirilmesi başlıklarını somut temellere oturtuyoruz.

[mnky_heading title=”Proje Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi : ” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

Proje risklerinin değerlendirilmesinde, kritik karar verme anlarında, dışarıdan nesnel uzman görüşü gereklidir. Kurum içinde risklerin en hızlı şekilde görünür olması, duymak istediklerinizin değil gerçeklerin ortaya konması ile mümkün olur.

[:en]

Our artists who have hands-on experience in both local & multinational big enterprises, who have accumulated both theoretical & practical unique expertise in big scale projects are ready to create value for your business.

BT
[mnky_heading title=”SDLC (Software Development Life Cycle) Consultancy” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

Secure Software Development

Security of a code is as important as its functionality. Security flaws can be avoided by proactively applying secure coding practices and using necessary tools while developing the code.

Agile Software Development

Agile software development makes lean, effective, and efficient software development possible with clear and meaningful guidance.

  • Extreme Programming
  • Scrum
  • Kanban

Version & Release Management

Traceability of the requirements from analysis to delivery requires good release management skills.

Configuration Management

Helps developers change the code base simultaneously.

Continuous Delivery

Building and integrating various software artifacts efficiently requires automated tools, scripting, and adhering to DevOps practices.

Test Driven Software

We provide our expertise to develop testable, flexible, and secure software.

[mnky_heading title=”Strategical Investment Analysis:” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

We are guiding you for understanding technology trends, cloud transformation, new investment opportunities, retirement legacy systems and evaluation of software products for their return on your organization’s success.

[mnky_heading title=”Project Risk Evaluation & Mitigation : ” heading_tag=”h3″ font_size=”20px” line_color=”#dd3333″ css_animation=”fadeIn”]

It is critical to have an external objective perspective for evaluating project risks. We take the responsibility to make the risks visible and communicated within the organization as early as possible and propose relevant mitigation options.

[:]