28 Oca, 2021

“Alenileştirme” Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerin işlenme şartlarından birisi de “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”dır.

Bununla birlikte, alenileştirilmiş verinin, her türlü veri işleme faaliyetine tabi tutulmasının doğru olmadığı Kurul tarafından bu kamuoyu duyurusuyla tekrar hatırlatılmıştır.

Daha önce sosyal medyada alenileştirilen kişisel veriler üzerinden kişilere reklam veya tanıtım amaçlı ileti gönderilmesinin Kanun’u ihlal edeceği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.11.2019 tarih ve 2019/331 sayılı Kararıyla açıklanmıştı.

Gerçekten de, alenileştirme eylemi; ilgili kişilerin, kişisel verilerini kamuoyu ile paylaşması amacı ile sınırlıdır. Veri sorumlularının; ilgili kişinin alenileştirme amacından farklı ya da bu amacı aşan şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaları, başkaca bir işleme şartına dayanılmadığı sürece, Kanuna aykırılık oluşturacağı Kurul tarafından tekrar vurgulanmıştır.


Siber Güvenlik, Dijital Dönüşüm, MSSP, Sızma Testi, KVKK, GDPR, ISO 27001, ISO 27701 ve DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi başlıklarıyla ilgili teklif almak için lütfen tıklayın.

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram