CyberArts olarak sanatsal dokunuşları olan teknolojileri, kurumları ve hizmetleri titizlikle seçiyor ve uçtan uca tamamlayıcı bir portföy sunuyoruz.

Hizmet Kategorileri

Dünyanın en iyi donanım ve yazılımlarını kullansak da siber dünyada yüzde yüz güvende olamayacağımızı biliyoruz. Mevcut sistemlerinizin resmini çekerek işe başlıyor, olabilecek en iyi siber güvenlik kalkanlarını kurabilmeniz için gerekli tüm hizmetleri işini en iyi yapan sanatçılar vasıtası ile sizinle buluşturuyoruz.

Tehdit Analizi

 • Sızma Testi ve Zafiyet Analizi: Saldırı yaşamadan mevcut yapıların resminin çekilmesi için tanımlanan kapsamda yapılacak güvenlik test ve analizlerini içerir. Altyapıların düzenli olarak denetlenmesi ve saldırı simülasyonları ile güncel tehditlere karşı ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Adli Bilişim Analizi: Soruşturulması gereken olaylarda siber olay incelemesi veya adli bilişim incelemesi yapılarak dijital delillerin tespit edilmesi ve analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Adli inceleme veya kurum içi inceleme süreçlerini destekleyecek tüm raporlar üretilmektedir.
 • Uygulama Güvenliği Denetimi: Web uygulamaları ve mobil uygulamalar günümüz iş servislerinin vazgeçilmez öğeleridir. OSCP (Offensive Security Certified Professional), OSCE (Offensive Security Certified Expert) sertifikalı güvenlik mühendislerimiz, bu stratejik öneme sahip uygulamalarda bulunan dizilimsel ve iş mantığı zafiyetlerini tespit eder ve çözüm önerileri sunar.
 • Red Team / Blue Team Test: Kırmızı Takım gerçek senaryolar kullanarak kurum içine sızarken, Mavi takım bu gerçek saldırılara karşı sistemleri savunur ve en kısa zamanda saldırıların engellenmesini sağlar.
 • Siber Tatbikat: BT altyapılarında gizli duran tüm tehditler çalışan sistemler üzerinde simüle edilerek, hangi sistemlerin ne tip alarmlar üretmesi gerektiği belirlenir ve gerekli tüm ayarlar yapılır.

Uçtan Uca Hizmetler

 • Proje Danışmanlığı: Alanlarında uzman mühendis ve proje yöneticileri bir arada çalışarak, teknik proje ihtiyaçlarınızı ortaya koyar ve kurumunuzda yürüttüğünüz büyük ölçekli siber güvenlik projelerinizi hayata geçirir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Danışmanlığı: Kanun kapsamında kurumunuzun mevcut durumu analiz edilerek eksiklerin giderilmesi için danışmanlık verilir.
 • Güvenli SWIFT: SWIFT ödeme platformunun güvenlik analizi ve uluslararası standartlara uygun mimari modelleme hizmeti verilmektedir.  SWIFT Customer Security Standart programının en doğru yöntemlerle uygulanması sayesinde kurumunuz denetime hazır hale getirilir.
 • Güvenli ATM: ATM altyapılarınızın uçtan uca güvenli çalışması sağlanır.
 • Güvenli IoT : IoT cihaz ve sistemlerinizin uçtan uca güvenli çalışması sağlanır.
 • Güvenli Kimlik Doğrulama: Multi Factor Authentication ile çok önemli bir güvenlik katmanı yaratmanız sağlanır.

Yönetişim ve Denetleme

 • Bilgi Güvenliği Denetimi: Bilgi güvenliği süreçleriniz, yasal regülasyon (BDDK vb.) ve uluslararası kabul görmüş standartlara (COBIT, ISO vb.) göre değerlendirilip olgunluk seviyenizi sürekli artırmanız sağlanır.
 • BT Risk Analizi ve Yönetimi: BT hizmetlerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini etkileyecek risklerin, tehdit ve olasılık boyutunda analiz edilmesi; tüm risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesine yönelik çalışmaları kapsar.
 • Siber Kriz Yönetimi: Kurumunuzun bir siber saldırıya maruz kaldığı durumlarda, önceden belirlenen iş akışları doğrultusunda yaşanan krizin uçtan uca yönetilmesi sağlanır.

Eğitimler

 • SOME Eğitim Setleri
 • Kod Güvenliği ve Güvenli Kod Geliştirme Teknikleri
 • Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme
 • Sızma Testi
 • Web ve Mobil Uygulama Güvenliği

Çözüm Kategorileri

Eski dünyanın sıradan tehditlerine çözüm üreten eski teknolojileri değil bugünün karmaşık tehditlerine çözüm üreten yeni nesil akıllı teknolojileri temsil ediyoruz.

Uç Nokta Güvenliği

Mobil, sunucu, istemci ayrımı gözetmeksizin, üzerinde değerli veri barındıran tüm cihazlarınızın en iyi teknolojiler ile korunmasını sağlıyoruz.

Ağ Güvenliği

Kurumsal ağınızdaki kablolu ve kablosuz tüm altyapının en iyi teknolojileri kullanarak güçlenmesini sağlıyor, gerekli tüm kurulumları yapıyor ve devamında destek sunuyoruz.

Sınır Güvenliği

Kurumsal ağınıza dış dünyadan gelen trafiğin siber hijyen sağlandıktan sonra temiz bir şekilde ağınıza girmesi için gerekli tüm altyapının en iyi teknolojileri kullanarak kurulumunu yapıyor ve devamında desteğini sunuyoruz.