29 Eyl, 2021

[:tr]Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU yayınladı.[:en]The Personal Data Protection Authority has published a PUBLIC ANNOUNCEMENT REGARDING THE COVID-19 PCR TEST RESULT AND VACCINE INFORMATION APPLICATIONS on its website.[:]

[:tr]Yayınlanan duyuruya göre, salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin de Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı duyuru kapsamında, Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında gerçekleştirilebileceği, bununla birlikte, Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı değerlendirilmektedir.

Kaynakça:
kvkk.gov.tr[:en]According to the published announcement, the processing of personal data within the scope of activities carried out by public institutions and organizations authorized by law in order to prevent the contagiousness of the epidemic in order to eliminate this threat in cases such as epidemics that threaten public security and public order, is also subject to subparagraph (ç) of the first paragraph of Article 28 of the Law. considered to be considered within the scope of

In subparagraph (ç) of the first paragraph of Article 28 of the Law, “Processing of personal data within the scope of preventive, protective and intelligence activities carried out by public institutions and organizations authorized by law to ensure national defense, national security, public security, public order or economic security. It has been regulated that the provisions of the Law will not be applied in case of ”.

Within the scope of the announcement published by the Personal Data Protection Authority, in order to prevent the spread of the disease due to the threat of the epidemic disease caused by Covid-19, public security and public order, Covid-19 vaccine information and/or negative PCR test information within the scope of the aforementioned article. There is no obstacle to the processing of the personal data within the scope of preventive and protective activities carried out by institutions and organizations, therefore, personal data processing activities can be carried out within the scope of subparagraph (ç) of the first paragraph of Article 28 of the Law. It is considered that personal data processing activities that are outside of or exceed the purpose of the purpose will be within the scope of the Law.

References :
kvkk.gov.tr
[:]

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram