14 Mar, 2021

[:tr]KVKK VERBİS’e Kayıt Tarihlerini Tekrar Erteledi[:]

[:tr]Kişisel Verileri Koruma Kurumu 11.03.2021 tarihli duyurusunda; içinden geçtiğimiz Covid-19 sürecinde veri sorumlularının Verbis’e kayıt yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getiremediklerini ve bu konuyla ilgili fazlasıyla talep aldığını belirtmiş. Bu taleplerin doğrudan veri sorumlularından ve de aynı zamanda bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından geldiğinin de altını çizmiş. Duyuruda açıklanan güncel Verbis kayıt tarihleri aşağıdaki şekildedir.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine
    Uzatılmasına karar verilmiştir.

Duyuru linki: kvkk.gov.tr

KVKK, ISO 270001, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, ISO 27701, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri konularında destek ve teklif almak için lütfen

[:]

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram