18 Eki, 2021

[:tr]XEE Zafiyeti Nedir ve Nasıl Önlenir?[:en]What is XEE Vulnerability and How to Avoid it?[:]

[:tr]XXE (XML External Entity) enjeksiyonu nedir?

XXE, bir saldırganın web uygulamanın XML verilerini işlemesine ve müdahale etmesine imkân veren bir web güvenlik açığıdır. XXE güvenlik açığından yararlanarak, hassas verilerin alınması, Uzaktan Kod Yürütme, sistem tarama, DOS hizmet reddi saldırısı gerçekleştirme ve bazı durumlarda bir saldırgan sunucu tarafı istek sahteciliği (SSRF) saldırıları gerçekleştirebilir.

XXE güvenlik açıkları nasıl ortaya çıkıyor?

Bazı web uygulamaları, tarayıcı ve sunucu arasında internet tabanlı veri alışverişini gerçekleştirmeyi sağlayan platformlar arasındaki iletişimi standart hale getirebilmek için XML işaretleme dili kullanmaktadır.

XXE güvenlik açıkları, XML spesifikasyonların çeşitli potansiyel tehlikeli özellikler içermesi ve standart ayrıştırıcıların desteklemesi nedeniyle ortaya çıkar.

XXE Saldırı Türleri

 • Exploiting XXE to retrieve files (Dosyaları almak için XXE’yi kullanmak), web sunucuda bir dosyanın içeriğini HTTP yanıtında döndürüldüğünde hassas veriler alınabilir.
 • SSRF saldırıları gerçekleştirmek için XXE’den yararlanma, Hassas verilerin alınmasının yanı sıra, XXE saldırılarının diğer ana etkisi, sunucu tarafı istek sahteciliği (SSRF) gerçekleştirmek için kullanılabilmesidir. Bu zafiyeti çok tehlikelidir, çünkü sunucunun erişebileceği herhangi bir URL’ye HTTP istekleri yapması için mümkün olacaktır.
 • Kör XXE bant dışı veri sızdırma, hassas verilerin uygulama sunucusundan saldırganın kontrol ettiği bir sisteme iletilmesi izin veren bir saldırıdır.
 • Hata mesajları yoluyla veri almak için kör XXE’den yararlanma, burada saldırgan, hassas veriler içeren bir ayrıştırma hata mesajını faydalanabilir. Bu açıklık, web uygulama HTTP yanıtında ortaya çıkan hata mesajını döndürürse etkili olacaktır ve önemli veriler /etc/passwd dosyası gibi ele geçirebilir.
 • Dosya yükleme yoluyla XXE saldırı, web uygulamaların bir kısmı, kullanıcıların daha sunucu tarafında işlenen dosyaları yüklemesine izin verir. Dosya uzantısı XML kullanır veya XML alt bileşenleri içeren başka uzantılı bir dosya kullanılır, DOCX ve SVG dosyalar gibi. Yüklenen dosya kötü amaçlı XML kod içerebilir ve hassas veriler çalınabilir.

XXE Güvenlik Açıkları Nasıl Önlenir?

XXE’nin önlenmesi için:

 1. Mümkün olduğunda, JSON gibi daha az karmaşık veri biçimleri kullanın ve hassas verilerin serileştirilmesinden kaçının.
 2. Tüm XML işlemcileri ve kütüphaneleri yamalayın ve sürümü güncel tutun.
 3. Web uygulamadaki tüm XML ayrıştırıcılarında XML harici varlık ve DTD işlemeyi devre dışı bırakın.
 4. Pozitif (“beyaz listeye alma”) sunucu tarafı giriş doğrulaması, filtreleme veya sanitizasyon uygulayın.
 5. XML veya XSL dosya yükleme işlevinin, XSD (bir XML belgesinin yapısını tanımlayan “XML Şemaları” dır.) doğrulaması veya benzerini kullanarak gelen XML’i bütünlüğü doğrulayın.
 6. SAST (Source Code Analysis Tools)araçları kullanarak kaynak kodunda XXE zafiyeti olup olmadığını tespit etmeye yardımcı olabilir.

Kaynakça:
owasp.org
portswigger.net
portswigger.net

portswigger.net
portswigger.net
hdivsecurity.com
en.wikipedia.org

KVKK, ISO 27001, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, ISO 27701, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri konularında destek ve teklif almak için lütfen

[:en]What is XXE (XML External Entity) injection?

XXE is a web vulnerability that allows an attacker to manipulate and intercept the web application’s XML data. By exploiting the XXE vulnerability, an attacker can perform server-side request forgery (SSRF) attacks to retrieve sensitive data, Remote Code Execution, system scanning, DOS denial of service attack, and in some cases.

How are XXE vulnerabilities exposed?
Some web applications use XML markup language to standardize communication between platforms that enable internet-based data exchange between browser and server.
XXE vulnerabilities occur because XML specifications contain various potentially dangerous features and are supported by standard parsers.

XXE Attack Types

• Exploiting XXE to retrieve files sensitive data can be retrieved when the contents of a file are returned in the HTTP response on the web server.
• Leveraging XXE to perform SSRF attacks Besides retrieving sensitive data, the other main effect of XXE attacks is that they can be used to perform server-side request forgery (SSRF). This vulnerability is very dangerous because the server would be able to make HTTP requests to any URL it can access.
• Blind XXE out-of-band data spoofing is an attack that allows sensitive data to be transmitted from the application server to an attacker-controlled system.
• Leveraging blind XXE to retrieve data via error messages, where an attacker could exploit a parse error message containing sensitive data. This vulnerability will take effect if the web application returns the error message that occurs in the HTTP response, and it can capture important data such as the /etc/passwd file.
• XXE attack via file upload, some of the web applications allow users to upload files that are more processed on the server side. The file extension uses XML, or another file with XML subcomponents is used, such as DOCX and SVG files. The uploaded file may contain malicious XML code and sensitive data may be stolen.

How to Avoid XXE Vulnerabilities
For the prevention of XXE:
1. Whenever possible, use less complex data formats such as JSON and avoid serialization of sensitive data.
2. Patch all XML processors and libraries and keep the version up to date.
3. Disable non-XML entity and DTD processing in all XML parsers in the web application.
4. Implement positive (“whitelisting”) server-side input validation, filtering, or sanitization.
5. Verify incoming XML integrity using XML or XSL file upload functionality, XSD (they are “XML Schemas” that define the structure of an XML document.) validation or similar.
6. Using SAST (Source Code Analysis Tools) tools can help detect XXE vulnerability in source code.

References:
owasp.org
portswigger.net
portswigger.net

portswigger.net
portswigger.net
hdivsecurity.com
en.wikipedia.org[:]

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram