30 Eyl, 2021

[:tr]İnternet ve Mobil Veri Aktarımı Kesilir veya Uygulamalar Kısıtlanırsa Sizce Ne Olur?[:en]What Do You Think Will Happen If Internet and Mobile Data Transfer is Interrupted or Applications Restricted?[:]

[:tr]Dağıtılmış Ağ Saldırıları, genellikle Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları adıyla bilinir. Bu tür saldırılar, bir şirketin web sitesini, bir devletin işleyen elektrik, su, altyapı hizmetleri gibi, herhangi bir ağ kaynağı için geçerli olan belirli kapasite sınırlarından faydalanır. DDoS saldırısı, saldırıya uğrayan ağ kaynağına birden çok istek göndererek ağın çok sayıda isteği işleme kapasitesini aşmayı ve doğru şekilde çalışmasını engellemeyi amaçlar.

Bu saldırılar genel olarak Hacktivistler tarafından toplumsal, politik, teknolojik, doğayla ilgili, vb. herhangi bir konuda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını iddia ederek yapılır. Geri kalan saldırı tipleri ise hizmet kesintileri yaparak ekonomik olarak zarar vermek amaçlı olduğu bilinmektedir.

DDoS saldırıları dünyada başka bir formda karşımıza gelebilir mi? Bizler bu farklı forma hazır mıyız?

Nasıl?

Kötü bir güneş fırtınası ‘İnternet kıyametine’ neden olabilir. Bilim adamları on yıllardır aşırı büyüklükte güneş fırtınasının veya koronal kütle atımının elektrik şebekelerine zarar verebileceğini ve potansiyel olarak uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabileceğini söylemektedirler.

Bunun yansımaları, küresel tedarik zincirlerinden ulaşıma, internet ve GPS erişimine kadar her yerde hissedileceği söylenmektedir.

Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 100 yılda bir meydana gelen şiddetli bir güneş fırtınası “internet kıyametine” sürükleyebilir ve önümüzdeki güneş fırtınası tahmini döngüsünü 2025 yılında gerçekleşeceği söylenmektedir.

Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak ve doğal auroralar yaratarak, Güneş’ten akan yüklü parçacıklardan oluşan güneş rüzgarından korur.

SIGCOMM 2021’de sunulan çalışma “Güneş’in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, tüm Dünya’yı kaplayan ve birkaç ay süren feci internet kesintilerine neden olabilecek güneş süper fırtınalarına dönüşebilecektir” diye belirtildi.

Araştırmada California Üniversitesi, Irvine ve VMware Research’ten Sangeetha Abdu Jyothi, böylesine aşırı bir uzay hava olayına karşı mevcut İnternet altyapısının sağlamlığını değerlendirdiler.

Küresel internet altyapısının hayati bir parçası olan Koronal Kütle Enjeksiyonları (CME) olarak da bilinen uzun mesafeli fiber optik hatların ve denizaltı kablolarının, süper güneş fırtınaları tarafından Dünya’nın kabuğunda üretilen akımlara karşı savunmasız olduğu tespit edildi.

Dr. Jyothi; “Bir Koronal Kütle Enjeksiyon (CME), elektrik yüklü maddenin ve beraberindeki manyetik alanın uzaya yayılmasını içerir. Dünyaya çarptığında, dünyanın manyetik alanı ile etkileşime girer ve kabuk üzerinde Jeomanyetik Olarak İndüklenmiş Akımlar (GIC) üretir” diye açıklama yaptı.

Çalışma, bu güneş fırtınalarından gelen akımın elektrik hatları gibi uzun iletkenlere girip zarar verebileceğini kaydetti.

Kısacası, mevcut İnternet altyapısının CME’lerin tehdidine karşı ne kadar dayanıklı olduğuna dair dünya genelinde HİÇBİR FİKİRİN olmadığı kanaatine varıldı. Bir CME’nin Dünya’daki iletişim sistemleri için ne kadar felaket olabileceğine dair bir örnek veren Jyothi, son büyük güneş fırtınalarının 1859’da (Carrington olayı) ve 1921’de gerçekleştiğini söyledi. Çalışmalar, bu güneş fırtınalarının zamanın iletişim ağı olan telgraf ağına verdiği önemli zararları hatırlatılmıştır.

Araştırma ayrıca, süper güneş fırtınalarının etkisinin dünya genelinde aynı olmayacağına işaret ediyor. Ekvatorun yukarısındaki daha yüksek enlemlerdeki internet altyapısının daha yüksek bir riskle karşı karşıya olduğunu ve ABD’nin Avrupa’ya göre internet ve elektrik kesinti riskinin yüksek olduğunu, Asya’nın ise bağlantıyı sürdürme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

Aşağıda Dünya Genelinde Denizaltı Fiber Kablo Haritası Gösterilmektedir

Kablo Renkleri Kullanıldığı Bölge ve Kablolama İşlemini Gerçekleştiren Kurumlar Tarafından İsimlendirildiği İçin Farklı Renklere Tabi Tutulmuştur

Sonuç
Siber güvenlik ve teknoloji alanında çalışan kişiler, kurumlar vb. çoğunlukla internetin varlığı hesaba katılarak bir strateji geliştirmektedir. Oysa, şu ana kadar okuduğunuz her şey bir bilim kurgu filminden alıntı değildi. Bilim insanlarının yaptığı çalışmaların sonucuydu. Gelecekte belki bu hesaplar tutar belki tam olarak tutmaz bilinmez. Ama bu bilgi ve araştırmalar bize ne kadar internet alt yapısı konusunda hazırlıksız olduğumuzu bize göstermiş oldu.

Olası kesintiden sonra; Dünya Bankası, ITU, Eurostat ve ABD Nüfus Sayımı göstergeleri kullanılarak yapılan araştırmamıza göre sadece 1 günlük kesintinin bedeli (28.09.2021 tarihi baz alındı) aşağıdaki gibi olacaktır.

Bir an önce olası güneş patlamalarına, süper DDos saldırılarına büyük kesintilere karşı önlemler alınmalı ve fiber ağ yapılarına çözümler geliştirilmelidir. Aynı zamanda ulusal çapta acil eylem planları yürürlüğe konmalıdır. Ve bu tarz tehditler düzenli periyotlar halinde simüle edilmelidir.

KVKK, ISO 27001, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, ISO 27701, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri konularında destek ve teklif almak için lütfen

[:en]Distributed Network Attacks are commonly known as Distributed Denial of Service (DDoS) attacks. These types of attacks take advantage of a company’s website, certain capacity limits that apply to any network resource, such as a government’s functioning electricity, water, utilities. A DDoS attack aims to exceed the network’s capacity to handle large numbers of requests and prevent it from functioning properly by sending multiple requests to the attacked network resource.

These attacks are generally categorized by Hacktivists as social, political, technological, natural, etc. It is done by claiming that they aim to raise awareness on any subject. The remaining attack types are known to cause economic damage by interrupting service.

Can DDoS attacks come in another form in the world? Are we ready for this different form?

How?

A nasty solar storm could cause an ‘Internet apocalypse’. Scientists have said for decades that an extreme solar storm or coronal mass ejection can damage power grids and potentially cause long-term blackouts.

Its repercussions are said to be felt everywhere, from global supply chains to transportation, internet and GPS access.

A severe solar storm that occurs about once every 100 years could lead to an “internet apocalypse,” with the next solar storm forecast cycle set to occur in 2025, according to a new study.

Earth’s magnetic field shields the electric wind from the solar wind, which is made up of charged particles flowing from the Sun by deflecting the electric wind towards the planet’s poles and creating natural auroras.

The study, presented at SIGCOMM 2021, stated that “due to the natural life cycle of the Sun, it could turn into solar superstorms that could cause catastrophic internet outages that could cover the entire Earth and last for several months.”

In the study, University of California, Irvine, and Sangeetha Abdu Jyothi of VMware Research evaluated the robustness of existing Internet infrastructure against such an extreme space weather event.

Long-distance fiber optic lines and undersea cables, also known as Coronal Mass Injections (CME), a vital part of the global internet infrastructure, have been found to be vulnerable to currents produced in the Earth’s crust by super solar storms.

Dr. Jyothi; “A Coronal Mass Injection (CME) involves the propagation of electrically charged matter and its accompanying magnetic field into space. “When it hits the earth, it interacts with the earth’s magnetic field and produces Geomagnetically Induced Currents (GIC) on the crust.”

The study noted that current from these solar storms can enter and damage long conductors such as power lines.

In short, it was concluded that there is NO OPINION around the world as to how resilient the existing Internet infrastructure is to the threat of CMEs. Giving an example of how catastrophic a CME can be for communications systems on Earth, Jyothi said the last major solar storms occurred in 1859 (the Carrington event) and 1921. Studies were reminded of the important damage these solar storms caused to the telegraph network, which was the communication network of the time.

The research also indicates that the impact of super solar storms will not be the same across the globe. He says internet infrastructure at higher latitudes above the equator faces a higher risk, and that the US is at higher risk of internet and power outages than Europe, while Asia is more likely to maintain connectivity.

Below Shows Worldwide Submarine Fiber Cable Map

Cable Colors Have Been Subjected to Different Colors Since They Are Named By The Region Where It Is Used And The Institutions That Carry Out The Cabling Process

Conclusion

Persons, institutions, etc. working in the field of cyber security and technology. develops a strategy mostly taking into account the existence of the internet. However, not everything you’ve read so far was a sci-fi movie quote. It was the result of the work of scientists. In the future, maybe these accounts will hold, maybe not exactly. But this information and research has shown us how unprepared we are about internet infrastructure.

After possible interruption; According to our research using the World Bank, ITU, Eurostat and US Census indicators, the cost of only one-day deduction (based on 28.09.2021) will be as follows.

Precautions should be taken against possible solar flares, super DDos attacks and major interruptions as soon as possible and solutions should be developed for fiber network structures. At the same time, national contingency plans should be put into effect. And such threats should be simulated at regular intervals.[:]

İçerik Hakkında:
Sosyal Medyada Paylaş:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram