Bilgi Teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışında en büyük kurumlarda bilfiil iş üretmiş, kendi alanlarında hem teorik hem pratik büyük çaplı projelerde eşsiz tecrübeler edinmiş sanatçılarımızla size değer katmak için hazırız.

IBM Maximo Danışmanlığı

Kurulum / Güncelleştirme

Hızlı gelişen teknolojilerle uyum içinde mevcut sistemleri güncellemek ya da gerektiğinde değiştirmek stratejik yatırımdır. Kısa zamanlı maliyetler, sağlanan fayda ve verimlilik yanında oldukça düşüktür. Mevcut Maximo sistemlerinin bulut bilişime taşınması IT yönetiminde devrim niteliğindedir.

Ürünü Kuruma Uyarlama / Yazılım Geliştirme

Esnek Maximo platformu üzerinde organizasyonunuzun ihtiyaçlarına yönelik faydalı çözümler geliştiriyoruz.

Bakım ve Destek

Sistemin sağlıklı çalışmasını sağlıyoruz.

  • Performans analizi.
  • Veri tabanı optimizasyonu.
  • Kaynak kod incelemesi, ürün tasarımına uygun yazılım geliştirme.

Diğer Kurumsal Ürünlere Entegrasyon

Maximo ile Cognos, SAP, Oracle, ESRI gibi diğer sistemler arasında entegrasyon sağlayarak, iş süreçlerini akıcı bir şekilde otomatik olarak yürümesini sağlıyoruz.

Veri Yapılandırma ve Taşıma

Maximo ve diğer sistemler arasında veri modelleme yapıyoruz.

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Danışmanlığı

Güvenli Yazılım Geliştirme

Kaliteli yazılım geliştirme, sadece son kullanıcının beklentilerinin karşılanmasının ötesinde çoğu zaman iyi yazılım mühendislerinin bile gözünden kaçabilecek güvenlik açıklarının kapatılması ile mümkündür. Proaktif bir şekilde, güvenlik açıkları oluşturmadan yazılım geliştirme esastır.

Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme

Sade, etkin ve verimli yazılım geliştirmenin reçetesidir.

  • İleri Programlama (Extreme Programming)
  • Scrum
  • Kanban

Versiyon ve Sürüm Yönetimi

Son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan yazılım parçalarının doğru şekilde takibi ve kullanıma açılabilmesi, proje takvimi ile uyum içinde ilgililerle iletişiminin sağlanması iyi bir sürüm yönetimi ile kolaylaşır.

Kaynak Yönetimi

Kalabalık yazılım geliştirme gruplarında, kaynaklar üzerinde farklı geliştiricilerin aynı anda çalışabilmesini sağlar.

Sürekli Üretim

Geliştirilen yazılımın hızlı bir şekilde kullanıma açılması için, parçaların otomatik olarak birleştirilmesi ve kurulumu önemlidir. Aynı zamanda DevOps pratiklerinin de süreçlerde yer alması gereklidir.

Test Güdümlü Yazılım

Yazılım kalitesinin takibi ve devamlılığı için otomatik testler geliştiriyoruz. Güvenli, test edilebilir, kolay değiştirilebilir yazılım geliştirme uzmanlığını sunuyoruz.

Stratejik Yatırım Değerlendirmesi :

Teknoloji değişimleri, bulut dönüşümü, yeni yatırımlar, kurumsal fayda, eski sistemlerin emekli edilmesi, yazılım araç ve yatırımlarının değerlendirilmesi başlıklarını somut temellere oturtuyoruz.

Proje Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi :

Proje risklerinin değerlendirilmesinde, kritik karar verme anlarında, dışarıdan nesnel uzman görüşü gereklidir. Kurum içinde risklerin en hızlı şekilde görünür olması, duymak istediklerinizin değil gerçeklerin ortaya konması ile mümkün olur.