6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve 7 Nisan Kişisel Veri Koruma Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun gerekçesinde, kişinin mahremiyet hakkının korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi kanunun amaçları arasında yer almaktadır. Kişisel Verilerin Korunması hakkı T.C. Anayasası’nın 20.maddesi uyarınca temel bir insan hakkıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11.maddesiyle ilgili kişilere tanınan hakları sayesinde kişisel veri sahiplerini haklarını etkin bir şekilde kullanabilmekte ve gerekli durumlarda şikâyet edebilmektedir.

Veri ihlali bildirimlerinde, kurula ve ihlalden etkilenmiş kişilere bildirim yapılmasındaki amacın, ihlal nedeniyle bu kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir an önce önüne geçilmesi veya en aza indirilmesine imkân verecek önlemler alınmasını sağlamaktır.

İlgili kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapmış oldukları başvurularla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2019 Faaliyet Raporuna Göre ;

2019 yılı içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 2.229 şikayet ve 51 ihbar olmak üzere 2.280 başvuru yapılmıştır.

Kuruma Yapılan İhbar ve Şikayetlerin Konu Bazında Dağılımı

Şikayet ve İhbar Konusu Şikayet ve İhbar Adedi
Kanun kapsamında ilgili kişilerin taleplerinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi 31
Kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılması 618
Kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi 471
Yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin yaşadıkları ülke otoriteleri ile paylaşılmasına yönelik şikayetleri 1.160
Toplam 2.280

 

İdari Yaptırımlar;

İdari Yaptırım 2017 2018 2019
Şikayet ve İhbarlara İlişkin Uygulanan İdari Para Cezaları 125.000 TL 670.000 TL 1.905.000 TL
Veri İhlal Bildirimlerine İlişkin Uygulanan İdari Para Cezaları 200.000 TL 11.200.828 TL
TOPLAM 125.000 TL 870.000 TL 13.105.828 TL

 

Veri koruma alanında yapılan düzenlemeler vatandaşların mahremiyetini garanti etmek adına çok önemli adımların atılmasını sağlamıştır. Bu adımların atılmasıyla birlikte kurum ve kuruşların kişisel verileri koruma alanındaki farkındalığı her geçen gün artmaktadır.

 

KAYNAKÇA;

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/334ee925-1a83-453d-9b58-9b4ffab4b30e.pdf

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/c325adf5-5337-4567-95c8-b6b953b745aa.pdf

KVKK, ISO 270001, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, ISO 27701, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri konularında destek ve teklif almak için lütfen

 

< Önceki Sonraki >