Tavsiyelerin hazırlanmasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan “Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehber İlkeleri”, OECD tarafından hazırlanan “OECD Yapay Zekâ Konseyi Önerileri” ve Avrupa Konseyi’nin “Güvenilir Yapay Zekâ için Taslak Etik Kuralları” çalışmalarından faydalanıldığı belirtilmiştir. Bu tavsiyeler hazırlanırken yapay zekâ alanında yapılan/yapılacak çalışmalara yönelik kişisel verilerin korunması hususunda açıklık sağlanması amaçlanmış ve “Genel Tavsiyeler”, “Geliştiriciler, Üreticiler ve Servis Sağlayıcılar için Tavsiyeler” ve “Karar Alıcılar İçin Tavsiyeler” olmak üzere 3 ana başlıkta anlatılmıştır. Yayınlanan tavsiyelerde genel olarak ; Yapay zeka temelli çalışmalarda insan haklarının gözetilmesi, insan onurunun korunması, kişisel veri mahremiyetine önem verilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğinden bahsedilmektedir.

Kaynakça:
kvkk.gov.tr

< Önceki Sonraki >